Aviācijas transports (RMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Tehniskā mehānika 2

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - VI

10.15 - 11.50

Lekc. Siltumtehnika un termodinamika

Docents I.Ozoliņš , Lo1/V - 409

12.30 - 14.05

Lekc. Elektronikas pamati

P.Trifonovs-Bogdanovs , Lo1/V - 409

14.30 - 16.05

Lekc. Elektronikas pamati

P.Trifonovs-Bogdanovs , - , Studentu individuālas darbs
O
T
R
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Gaisa kuģu elektroapgādes sistēmas

Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 409

16.30 - 18.05

Lekc. Gaisa kuģu elektroapgādes sistēmas

Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 409
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Aviācijas konstrukciju mehānika

Docents Ē.Ozoliņš , Lo1/V - 401

12.30 - 14.05

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas

Docents D.Goreļikovs , Lo1/V - 312
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ciparu tehnikas elektronisko instrumentu sistēmas

Docents D.Goreļikovs , Lo1/V - 312 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Aerohidromehānika

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 401 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

Profesors E.Šidlovska , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 13.-16.

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

Profesors E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: 1.-12.

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

Profesors E.Šidlovska , Lo1/V - VIII

16.30 - 18.05

Lekc. Aerohidromehānika

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 401

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)