Aviācijas transports (RMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

V.Šestakovs, Laboratorijas vadītājs B.Račko , Lo1/V - 309 , Nedēļas: 11.,13.,15.

10.15 - 11.50

Lab.d. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

V.Šestakovs, Laboratorijas vadītājs B.Račko , Lo1/V - 309 , Nedēļas: 11.,13.,15.

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošinājums

Profesors M.Kleinhofs , Lo1/V - 301

14.30 - 16.05

Lekc. Ergonomika un darba aizsardzība gaisa transportā

V.Šestakovs , Lo1/V - 312 , Nedēļas: 1.-10.

16.30 - 18.05

Lekc. Gaisa kuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija (studiju projekts)

Profesors M.Kleinhofs, Docents I.Ozoliņš , Lo1/V - 409
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Aviācijas likumdošana

Kvalitātes vadītājs R.Bogdane , Lo1/V - 409

10.15 - 11.50

Lekc. Cilvēka faktors

Lektors p.i. A.Gamaļejevs , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 1.-9.

12.30 - 14.05

Lekc. Saskarsmes pamati

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , Ķīp6B - 514

16.30 - 18.05

Lekc. Vispārējā socioloģija

Docents (praktiskais) L.Girsova , Ķīp6B - 300
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Ekonomika

Docents (praktiskais) K.Gorbunova , Ķīp6B - 310

10.15 - 11.50

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-

12.30 - 14.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Cilvēka faktors

Vadošais pētnieks V.Šestakovs , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 11.,13.,15. , Helēna Šimkuva

10.15 - 11.50

Lekc. Cilvēka faktors

Vadošais pētnieks V.Šestakovs , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 11.,13.,15. , Helēna Šimkuva

12.30 - 14.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)