Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (AIGW0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 14.10

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Docents R.Kočanova, Zinātniskais asistents Ņ.Kočanovs , KC6 - 223 , Nedēļas: 3.,6.,9.,13.,15.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā

Asociētais profesors S.Geipele, Projekta/u administrators/koordinators I.Stāmure , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-3.,5.,7.-8.,13.-14. , vieslektors A.Sarkans

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā

Asociētais profesors S.Geipele , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-3.,5.,7.-8.,13.-14. , vieslektors A.Sarkans

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Zinātniskais asistents Ā.Ādlers , KC6 - 223 , Nedēļas: 4.,6.,9.-11.,15.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Būvniecības vadīšana

Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, Eksperts S.Laizāne , KC6 - 215

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā

Docents K.Fedotova , M1/1 - 202 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā

Docents K.Fedotova , M1/1 - 304 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-10.,16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 501 , Nedēļas: 1.-10.,16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Pētnieks J.Zvirgzdiņš , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Lekc. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Pētnieks J.Zvirgzdiņš , M1/1 - 25 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Zinātniskais asistents Ā.Ādlers , KC6 - 215 , Nedēļa: 1.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Zinātniskais asistents Ā.Ādlers , KC6 - 215 , Nedēļa: 1.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)