Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Semestrī prakse 10 KP
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Semestrī prakse 10 KP
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

PP Prakse

Docents (praktiskais) Ē.Vonda , - , Semestrī prakse 10 KP
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

PP Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Semestrī 8 KP
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 18.05

PP Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Semestrī 8 KP
S
E
S
T
D
I
E
N
A

09.15 - 17.05

Lekc. Autotransporta pārvadājumi

Asociētais profesors A.Grīslis , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: 5.,7.,12.-13.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)