Elektronika (AEMJ0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Impedances spektroskopija medicīnā un tehnoloģijās

Asociētais profesors A.Āboltiņš , Āz12 - 403 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Impedances spektroskopija medicīnā un tehnoloģijās

Asociētais profesors A.Āboltiņš , Āz12 - 403 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Impedances spektroskopija medicīnā un tehnoloģijās

Asociētais profesors A.Āboltiņš , Āz12 - 426 , Nedēļas: 11.,16.

10.15 - 11.50

Pr.d. Impedances spektroskopija medicīnā un tehnoloģijās

Asociētais profesors A.Āboltiņš , Āz12 - 403 , Nedēļas: 11.,16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Mikroprocesoru un mikrokontroleru lietošana

Lektors p.i. J.Šīrs , Āz12 - 401 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,15.

10.15 - 11.50

Lekc. Mikroprocesoru un mikrokontroleru lietošana

Lektors p.i. J.Šīrs , Āz12 - 401 , Nedēļas: 1.-8.,10.,12.,14.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

S.Rēvele , Āz12 - 103

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)