Ģeomātika (RBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Zemes tiesības

Docents (praktiskais) O.Metuma , M1/1 - 307 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.-16.

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Zemes tiesības

Docents (praktiskais) O.Metuma , M1/1 - 307

12.30 - 14.05

Lekc. Teritoriālplānošanas pamati

Docents (praktiskais) O.Metuma , M1/1 - 307

14.30 - 16.05

Lab.d. Teritoriālplānošanas pamati

Docents (praktiskais) O.Metuma , Āz12 - 321 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Zemes informācijas sistēmu pamati

Lektors I.Lukss , M1/1 - 120

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Zemes informācijas sistēmu pamati

Lektors I.Lukss , M1/1 - 120

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Kadastrālā uzmērīšana

Docents M.Reiniks , M1/1 - 125

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Ģeodēziskā gravimetrija

Prodekāns (zinātnes jomā) J.Kaminskis , M1/1 - 309
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.05 - 10.40

Lekc.; Lab.d. Pilsētvides topogrāfiskā uzmērīšana

Docents M.Reiniks , M1/1 - 125

11.00 - 14.00

Lekc.; Pr.d. Ceļi (ievadkurss)

Docents I.Rozentāle , PV3/7 - 310

14.30 - 16.05

Lekc. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Asociētais profesors M.Kaļinka , - , Lekcijas notiek Meža iela 1k-1, 105. telpa

16.30 - 18.05

Lab.d. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Asociētais profesors M.Kaļinka , - , Lekcija notiek Meža ielā 1 k-1, 105. telpa

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)