Ģeomātika (RBGEB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Zemes tiesības

Docents (praktiskais) O.Metuma , M1/1 - 307 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Zemes tiesības

Docents (praktiskais) O.Metuma , M1/1 - 307

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Vietējie ģeodēziskie tīkli

Docents M.Reiniks , M1/1 - 125

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

J.Bartušauskis , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Globālās pozicionēšanas sistēmas

Laboratorijas vadītājs J.Zvirgzds , M1/1 - 125

18.15 - 19.50

Lekc. Ģeodēzisko datu apstrāde

Asociētais profesors M.Kaļinka , M1/1 - 120 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Lab.d. Globālās pozicionēšanas sistēmas

Laboratorijas vadītājs J.Zvirgzds , M1/1 - 125 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Ģeodēziskie instrumenti

Docents M.Reiniks , M1/1 - 120

16.30 - 18.05

Lekc.; Lab.d. Pedagoģija

Profesors A.Zigmunde , Āz12-K1 - 115

Lekc.; Lab.d. Psiholoģija

Asociētais profesors A.Šteinberga , Āz12-K1 - 116

18.15 - 19.50

Lekc. Ģeodēzisko datu apstrāde

Asociētais profesors M.Kaļinka , M1/1 - 120

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)