Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMMM0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 4. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Vieslektors D.Brīvulis, Eksperts S.Laizāne , Āz12 - 102 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Pr.d. Vibrotehnika un vibromašīnas

Asistents S.Upnere , PV3/7 - 320

16.30 - 18.05

Lekc. Skaitliskā analīze mašīnu dinamikas pētīšanā (maģistriem)

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 419

Lekc.; Pr.d. Robežslāņa teorija

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 422

18.15 - 19.50

Pr.d. Skaitliskā analīze mašīnu dinamikas pētīšanā (maģistriem)

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Rotoru mašīnas

Docents I.Vīksne , Ķīp6B - 418 , Nedēļas: 1.,13.,15.

18.15 - 19.50

Lekc. Rotoru mašīnas

Docents I.Vīksne , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 1.-2.,4.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Robežslāņa teorija

S.Jaundālders , Āz12 - 120
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Vibrotehnika un vibromašīnas

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 419

10.15 - 11.50

Pr.d. Rotoru mašīnas

Docents I.Vīksne , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 2.,4.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Skaitliskā analīze mašīnu dinamikas pētīšanā (maģistriem)

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)