Mehatronika (RMCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ražošanas tehnoloģijas pamati

Profesors I.Boiko , Ķīp6B - 417

12.30 - 14.05

Lekc. Materiālzinības

J.Ozoliņš , Āz12 - 111 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Docents I.Dzenīte , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Docents I.Dzenīte , D2 - 149

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Docents I.Dzenīte , D2 - 149

12.30 - 14.05

Lab.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Profesors M.Dobelis , PV3/7 - 254

14.30 - 16.05

Pr.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , Ķīp6B - 400 , Nedēļas: pāra , (Kopā ar telpu PV 107)

16.30 - 18.05

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Docents I.Dzenīte , D2 - 139 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , PV1 - 107 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Matemātika

Docents I.Dzenīte , M1/1 - 303

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Docents (praktiskais) S.Gudzuka , M1/1 - 203

12.30 - 14.05

Pr.d. Angļu valoda

Asistents V.Tataurova , Āz12 - 223

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Profesors V.Jemeļjanovs , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads specialitātē

I.Odītis , Ķīp6B - 417 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 416

16.30 - 18.05

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)