Visaptverošā kvalitātes vadība (RIGK0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
02.09.201918:15-21:50Lekc.; Pr.d. Kvalitātes vadība
Pētnieks J.Mazais, M1/1 - 307
Kursu vadīs lektors A.Ploriņš
03.09.2019 18:15-21:50
04.09.2019 18:15-21:50
09.09.2019 18:15-21:50
10.09.2019 18:15-21:50
11.09.2019 18:15-21:50
16.09.2019 18:15-21:50
17.09.2019 18:15-21:50
18.09.2019 18:15-21:50
14.10.2019 18:15-21:50
16.10.2019 18:15-21:50
21.10.2019 18:15-21:50
23.10.2019 18:15-21:50
28.10.2019 18:15-21:50
30.10.2019 18:15-21:50
05.09.201918:15-21:50Lekc.; Pr.d. Speciālā angļu valoda
Dekāns M.Platonova, KC6 - 507
Kursu vadīs lektore I.Dimpere
12.09.2019 18:15-21:50
19.09.2019 18:15-21:50
26.09.2019 18:15-21:50
03.10.2019 18:15-21:50
08.10.2019 18:15-21:50
10.10.2019 18:15-21:50
17.10.2019 18:15-21:50
24.10.2019 18:15-21:50
23.09.201918:15-21:50Lekc.; Pr.d. Mūsdienu pētniecības metodes kvalitātes vadībā
Docents (praktiskais) L.Kamola, KC6 - 221
25.09.2019 18:15-21:50
30.09.2019 18:15-21:50
02.10.2019 18:15-21:50
07.10.2019 18:15-21:50
09.10.2019 18:15-21:50
15.10.2019 18:15-21:50
22.10.2019 18:15-21:50
29.10.2019 18:15-21:50
05.11.2019 18:15-21:50
12.11.2019 18:15-21:50
19.11.2019 18:15-21:50
04.11.201918:15-21:50Lekc.; Pr.d. Risku analīze
Lektors G.Tribis, KC6 - 221
06.11.2019 18:15-21:50
11.11.2019 18:15-21:50
13.11.2019 18:15-21:50
20.11.2019 18:15-21:50
25.11.2019 18:15-21:50
02.12.2019 18:15-21:50
09.12.2019 18:15-21:50
16.12.2019 18:15-21:50
06.01.2020 18:15-21:50
13.01.2020 18:15-21:50
20.01.2020 18:15-21:50
07.11.201918:15-21:50Lekc.; Pr.d. Procesu analīze un vadība
A.Straujuma, KC6 - 411
14.11.2019 18:15-21:50
21.11.2019 18:15-21:50
27.11.2019 18:15-21:50
28.11.2019 18:15-21:50
04.12.2019 18:15-21:50
05.12.2019 18:15-21:50
11.12.2019 18:15-21:50
12.12.2019 18:15-21:50
18.12.2019 18:15-21:50
19.12.2019 18:15-21:50
07.01.202018:15-21:50Lekc.; Pr.d. Talantu un personāla vadība
Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa, KC6 - 308
Kursu pasniegs lektore I.Orinska
09.01.2020 18:15-21:50
14.01.2020 18:15-21:50
16.01.2020 18:15-21:50
21.01.2020 18:15-21:50
23.01.2020 18:15-21:50
28.01.2020 18:15-21:50
30.01.2020 18:15-21:50
04.02.2020 18:15-21:50
06.02.2020 18:15-21:50
11.02.2020 18:15-21:50
13.02.2020 18:15-21:50

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)