Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIGUP)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Līderība: stratēģijas un taktikas

Docents R.Greitāne , KC6 - 410 , Vieslekt.R.Ozols

20.15 - 21.50

Pr.d. Līderība: stratēģijas un taktikas

Docents R.Greitāne , KC6 - 410 , Vieslekt.R.Ozols
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Pārmaiņu un krīžu vadība

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 311 , Nedēļas: 13.-16.

Lekc. Uzņēmuma vadīšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 309 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Uzņēmuma vadīšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 309 , Nedēļas: 1.-12.

Pr.d. Pārmaiņu un krīžu vadība

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 311 , Nedēļas: 13.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Riski uzņēmējdarbībā

I.Voronova , KC6 - 523 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Darba vide un ergonomika

Lektors J.Bartušauskis , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.

20.15 - 21.50

Pr.d. Riski uzņēmējdarbībā

I.Voronova , KC6 - 523 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Darba vide un ergonomika

Lektors J.Bartušauskis , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmuma ekonomika

Vadošais pētnieks (pēcdok.) N.Semjonova , KC6 - 307 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Pārmaiņu un krīžu vadība

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 410 , Nedēļas: 13.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Pārmaiņu un krīžu vadība

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 410 , Nedēļas: 13.-16.

Pr.d. Uzņēmuma ekonomika

Vadošais pētnieks (pēcdok.) N.Semjonova , KC6 - 307 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)