Pilsētu un reģionu inženierekonomika (RIGYB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Reģionālā infrastruktūra

Docents (praktiskais) J.Kuškins , KC6 - 411 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Ekonomiskās analīzes metodes

I.Skribāne , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Reģionālā infrastruktūra

Docents (praktiskais) J.Kuškins , KC6 - 411 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Ekonomiskās analīzes metodes

I.Skribāne , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Reģionālā pārvaldība

Asociētais profesors T.Survilo , KC6 - 410

20.15 - 21.50

Pr.d. Reģionālā pārvaldība

Asociētais profesors T.Survilo , KC6 - 410
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Makroekonomikas analīze

Profesors M.Šenfelde , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-12.

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lektors J.Bartušauskis , KC6 - 513 , Nedēļas: 13.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lektors J.Bartušauskis , KC6 - 513 , Nedēļas: 13.-16.

Pr.d. Makroekonomikas analīze

Profesors M.Šenfelde , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Pilsētu ekonomika un sociālā vide

Docents (praktiskais) U.Kamols , KC6 - 523

20.15 - 21.50

Lekc. Pilsētu ekonomika un sociālā vide

Docents (praktiskais) U.Kamols , KC6 - 523
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Arhitektūras socioloģija

Docents R.Čaupale , Ķīp6 - 306 , Nedēļas: 2.,4.,6.,9.,12.-14.,16.

20.15 - 21.50

Lekc. Arhitektūras socioloģija

Docents R.Čaupale , Ķīp6 - 306 , Nedēļas: 2.,4.,6.,9.-10.,12.-14.,16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)