Transporta sistēmu inženierija (RMGL0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

-

20.15 - 21.50

MD Maģistra darbs

-
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

-

18.15 - 19.50

MD Maģistra darbs

-

20.15 - 21.50

MD Maģistra darbs

-
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

-

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Lāzera tehnoloģija transportlīdzekļu ražošanā un remontā

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109

20.15 - 21.50

Lekc. Transportlīdzekļu dinamiskie aprēķini, optimālā projektēšana un izmēģināšana

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 301 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Transportlīdzekļu dinamiskie aprēķini, optimālā projektēšana un izmēģināšana

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 205 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

-
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

- , Nedēļas: nepāra

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta uzraudzība

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - VII , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta uzraudzība

Docents V.Feofanovs , Lo1/V - VII , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)