Aviācijas transports (RMGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

-

18.15 - 19.50

Lekc. Lidojumu drošības teorētiskie pamati

Asistents P.Nagaraj , Lo1/V - 312

20.15 - 21.50

MD Maģistra darbs

-
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

-

16.30 - 18.05

MD Maģistra darbs

-

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Aviācijas transporta drošuma analīze

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 2.-16.

20.15 - 21.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Aviācijas transporta drošuma analīze

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 2.-9.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 17.00

PP Prakse

-

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Lāzera tehnoloģija transportlīdzekļu ražošanā un remontā

Docents (praktiskais) V.Ņesterovskis , Lo1/V - 109

20.15 - 21.50

Lekc. Konstrukciju dinamika

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 301 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Konstrukciju dinamika

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 205 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Aviācijas konstrukciju nesagraujošas kontroles metodes

Asistents P.Nagaraj, Zinātniskais asistents J.Feščuks , Lo1/V - VII , Nedēļas: nepāra , N.Glīzde

20.15 - 21.50

Lekc. Aviācijas konstrukciju nesagraujošas kontroles metodes

Asistents P.Nagaraj, Zinātniskais asistents J.Feščuks , Lo1/V - VII , Nedēļas: nepāra , N.Glīzde

Pr.d. Aviācijas konstrukciju nesagraujošas kontroles metodes

Zinātniskais asistents P.Nagaraj, Zinātniskais asistents J.Feščuks , PV1 - 211 , Nedēļas: pāra , N.Glīzde, G5 - 18

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)