Mehatronika (RMCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika 2

I.Dzenīte , D2 - 149

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika 2

Docents I.Dzenīte , D2 - 149

12.30 - 14.05

Lab.d. Robottehnika

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Ķīp6B - 402
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Robottehnika

Docents (praktiskais) J.Kaņeps , Ķīp6B - 417 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lektors J.Bartušauskis , M1/1 - 301 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika 2

Docents I.Dzenīte , D2 - 149 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Angļu valoda 2

Docents T.Lobanova-Šuņina , M1/1 - 304
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Lab.d. Programmēšanas valodas

Asociētais profesors N.Prokofjeva , D2 - 525

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Analogās iekārtas

Lektors J.Lauznis , S1 - 311

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Datorgrafika mašīnbūvē

Asociētais profesors N.Mozga , Ķīp6B - 404

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)