Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Skaitliskā analīze inženiermehānikā

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 419

10.15 - 11.50

Lekc. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: pāra

Pr.d. Kompozītu materiālu mehānika

Profesors A.Krasņikovs , Ķīp6B - 422 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Tehniskā dizaina pamati

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , Ķīp6B - 400 , Nedēļa: 16.

12.30 - 14.05

Lekc. Tehniskā dizaina pamati

Asociētais profesors A.Geriņa-Ancāne , PV3/7 - 320 , Nedēļa: 16.

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 1.-4.,9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Siltumapgādes sistēmas

Docents A.Cers, Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 422

Lekc. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

O.Ņikiforova , S1 - 512

16.30 - 18.05

Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

O.Ņikiforova , S1 - 512 , Nedēļas: pāra

Lekc. Elektro, pneimo un hidroautomātika

Asistents O.Jakovļevs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 1.-5.,7.,9.-10.,12.-16.

Lekc. Skaitliskā analīze mašīnu dinamikas pētīšanā (maģistriem)

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 419

Lekc.; Pr.d. Robežslāņa teorija

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 422

18.15 - 19.50

Pr.d. Skaitliskā analīze mašīnu dinamikas pētīšanā (maģistriem)

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Elektro, pneimo un hidroautomātika

Asistents O.Jakovļevs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,13.,15.

Pr.d. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 2.,4.,10.,12.,14.,16.

Lekc. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas

Pētnieks P.Nidagundi , S1 - 208
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Kompozītu materiālu mehānika

Katedras vadītājs p.i. A.Krasņikovs , Ķīp6B - 300

Lekc. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 517

Lekc. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Pārraides sistēmas (speckurss)

Lektors J.Braunfelds, Zinātniskais asistents R.Mūrnieks, Viesasistents S.Matsenko , Āz12 - 223

10.15 - 11.50

Pr.d. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 318 , Nedēļas: 2.,4.,10.,12.,14.,16.

Lekc. Lielu datu bāzu tehnoloģija

Pētnieks M.Pudāne , S1 - 515

Lekc. Pārraides sistēmas (speckurss)

Lektors J.Braunfelds, Zinātniskais asistents R.Mūrnieks, Viesasistents S.Matsenko , Āz12 - 223

Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-5.,7.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte

Lektors I.Vaicis , Āz12 - 311 , Nedēļa: 10.

Lekc. Dzīvojamo ēku elektroinstalācija

Asociētais profesors K.Bērziņa , Āz12-K1 - 319

16.30 - 18.05

Pr.d. Siltummācība

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 318

Lekc. Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte

Lektors I.Vaicis , Āz12 - 311 , Nedēļa: 10.

Lekc. Sistēmu inženierija

Lektors M.Kirikova , S1 - 208

Pr.d. Projektu vadīšana

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 102 , Nedēļas: 3.-7.,10.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Projektu vadīšana

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 102 , Nedēļas: 3.-16.

Lekc. Rotoru mašīnas

Docents I.Vīksne , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 1.-2.,4.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Mašīnbūves konstrukciju materiālu ilgizturība, bojājumi

V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 422 , Nedēļas: pāra

Pr.d. Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte

Lektors I.Vaicis , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 2.-4.,6.,8.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , S1 - 202 , Nedēļas: pāra

Lekc. Mašīnbūves konstrukciju materiālu ilgizturība, bojājumi

V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 422

Lekc. Tehnisko sistēmu svārstības un stabilitāte

Lektors I.Vaicis , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 2.,4.-6.,8.-16.

Lekc. Izmaksu analīze

Lektors I.Eriņa , KC6 - 419 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana

Profesors M.Kirikova , D2 - 220

14.30 - 16.05

Pr.d. Trieciena teorija

Lektors I.Vaicis , PV3/7 - 320 , Nedēļas: 2.,4.,6.-16.

Lekc. Tehniskā dizaina pamati

Katedras vadītājs A.Geriņa-Ancāne , Āz12 - 120 , Nedēļas: 1.,3.-6.,8.-16.

Lekc. Mašīnu dinamika un stiprība

Studiju programmas direktors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Robežslāņa teorija

S.Jaundālders , Āz12 - 120

Pr.d. Trieciena teorija

Lektors I.Vaicis , PV3/7 - 320 , Nedēļas: 2.,4.,6.-12.,14.,16.

Lekc. Mašīnu dinamika un stiprība

Studiju programmas direktors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 300
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Eksperimentālā mehānika un tehniskā diagnostika

Profesors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 521

10.15 - 11.50

Pr.d. Eksperimentālā mehānika un tehniskā diagnostika

Profesors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 521

Pr.d. Rotoru mašīnas

Docents I.Vīksne , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: 2.,4.-16.

Pr.d. Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Docents V.Šakele , S1 - 208 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Docents V.Šakele , D2 - 220

Pr.d. Termodinamika un gāzes dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6 - 115 , Nedēļas: 1.-4.,9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Termodinamika un gāzes dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6 - 115 , Nedēļas: 1.-4.,9.-16.

Pr.d. Datortehnoloģijas pētniecībā

Docents A.Ipatovs, Lektors J.Klūga , Āz12 - 232

Lekc. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks , D2 - 525

16.30 - 18.05

Pr.d. Datortehnoloģijas pētniecībā

Docents A.Ipatovs, Lektors J.Klūga , Āz12 - 232 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks , D2 - 525
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Skaitliskā analīze mašīnu dinamikas pētīšanā (maģistriem)

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi

Docents V.Žuravļovs , S1 - 515

10.15 - 11.50

Pr.d. Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi

Docents V.Žuravļovs , S1 - 515

12.30 - 14.05

Lekc. Uzņēmuma vadīšana

Pētnieks M.Dubickis , KC6 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d. Uzņēmuma vadīšana

Pētnieks M.Dubickis , KC6 - 321

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums

Lektors I.Eriņa , K1 - 301 , Nedēļas: 2.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)