Visaptverošā kvalitātes vadība (RIGKP)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
05.09.201918:15-21:50Lekc.; Pr.d. Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana
Profesors E.Gaile-Sarkane, KC6 - 411
12.09.2019 18:15-21:50
19.09.2019 18:15-21:50
26.09.2019 18:15-21:50
03.10.2019 18:15-21:50
10.10.2019 18:15-21:50
17.10.2019 18:15-21:50
24.10.2019 18:15-21:50
31.10.2019 18:15-21:50
03.12.2019 18:15-21:50
10.12.2019 18:15-21:50
17.12.2019 18:15-21:50
10.09.201918:15-21:50Pr.d. Integrētās vadības sistēmas
Vadošais pētnieks I.Mežinska, KC6 - 507
17.09.2019 18:15-21:50
19.10.2019 08:30-12:30
23.10.2019 18:15-21:50
02.11.2019 09:00-12:00
30.11.2019 08:30-12:30
11.09.201916:30-20:30Lekc.; Pr.d. Maģistra darbs
Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa, KC6 - 221
23.09.201918:15-21:50Lekc.; Pr.d. Mūsdienu pētniecības metodes kvalitātes vadībā
Docents (praktiskais) L.Kamola, KC6 - 221
25.09.2019 18:15-21:50
30.09.2019 18:15-21:50
02.10.2019 18:15-21:50
07.10.2019 18:15-21:50
09.10.2019 18:15-21:50
15.10.2019 18:15-21:50
22.10.2019 18:15-21:50
29.10.2019 18:15-21:50
05.11.2019 18:15-21:50
12.11.2019 18:15-21:50
19.11.2019 18:15-21:50
07.01.202018:15-21:50Lekc.; Pr.d. Talantu un personāla vadība
Prodekāns (studiju jomā) I.Lapiņa, KC6 - 308
Kursu pasniegs lektore I.Orinska
09.01.2020 18:15-21:50
14.01.2020 18:15-21:50
16.01.2020 18:15-21:50
21.01.2020 18:15-21:50
23.01.2020 18:15-21:50
28.01.2020 18:15-21:50
30.01.2020 18:15-21:50
04.02.2020 18:15-21:50
06.02.2020 18:15-21:50
11.02.2020 18:15-21:50
13.02.2020 18:15-21:50

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)