Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada pavasara semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Ekonomika (RIBE0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Profesors R.Počs , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-2.,4.-9.

14.30 - 16.05

Pr.d. Ekoekonomika

Pētnieks K.Plotka , KC6 - 511

16.30 - 18.05

Lekc. Ekoekonomika

Pētnieks K.Plotka , KC6 - 511
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Tirgzinības

Docents R.Greitāne , KC6 - 523

14.30 - 16.05

Lekc. Uzņēmējdarbība un investīcijas

Docents (praktiskais) K.Gorbunova , KC6 - 509 , Nedēļas: 5.,10.-16. , Brīvā izvēle

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

U.Pentjuša , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-4.,6.-9.

16.30 - 18.05

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

U.Pentjuša , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-4.,6.-9.

Pr.d. Uzņēmējdarbība un investīcijas

Docents (praktiskais) K.Gorbunova , KC6 - 509 , Nedēļas: 5.,10.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautiskā ekonomika

Katedras vadītājs M.Šenfelde , KC6 - 513

12.30 - 14.05

Pr.d. Starptautiskā ekonomika

Katedras vadītājs M.Šenfelde , KC6 - 513

14.30 - 16.05

Lekc. Pilsētu un reģionu sociāli ekonomiskās problēmas

Docents (praktiskais) U.Kamols , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8. , Brīvā izvēle

16.30 - 18.05

Lekc. Pilsētu un reģionu sociāli ekonomiskās problēmas

Docents (praktiskais) U.Kamols , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8. , Brīvā izvēle
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Pr.d. Tirgzinības

Docents R.Greitāne , KC6 - 410

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Asociētais profesors I.Judrupa , KC6 - 508

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)