Aviācijas transports (AMGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

20.15 - 21.50

Lekc. Aviācijas ierīces un sistēmas

Docents D.Goreļikovs , Lo1/V - VI , Zabirov Anvar
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Latviešu valoda ārzemju studentiem

Vieslektors Ā.Smildziņa , Kr1 - 209 , Nedēļas: 11.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Transporta ekoloģija

Vadošais pētnieks (pēcdok.) V.Lapkovskis , PV1 - 211 , PV1-211 no 5.ned.

20.15 - 21.50

Lekc. Transporta ekoloģija

Vadošais pētnieks (pēcdok.) V.Lapkovskis , PV1 - 211 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Mehānisko objektu parametriskā modelēšana

Docents S.Kuzņecovs , Lo1/V - 205

20.15 - 21.50

Lekc. Standartizācija, sertifikācija un licencēšana gaisa transportā

Asistents J.Maklakovs , Lo1/V - 409
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 16.00

PP Prakse

Mācību biroja administrators S.Andersone , -
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Lidojumu dinamika

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Arshad , Lo1/V - 205 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Lidojumu dinamika

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Arshad , Lo1/V - 205

16.30 - 18.05

Lekc. Eksperimentu plānošanas metodes un eksperimentālo datu apstrādes metodes

Profesors E.Šidlovska , Lo1/V - VIII , Nedēļas: 1.-12.

Lab.d. Eksperimentu plānošanas metodes un eksperimentālo datu apstrādes metodes

Profesors E.Šidlovska , Lo1/V - 205 , Nedēļas: 13.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Aviācijas komunikāciju infrastruktūra

Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 301

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)