Dzelzceļa transports (RMCD0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
S
E
S
T
D
I
E
N
A

09.30 - 10.30

Lekc. Kravas un komercdarba organizācijas pamati

F.Mihailovs , Āz12 - 331 , Nedēļa: 4. , 28.09.2019.g.

10.00 - 12.00

Lekc. Dzelzceļa transporta ekonomika

A.Caune , Āz12 - 311 , Nedēļa: 10. , 09.11.2019.g.

Lekc. Mašīnu elementi

Profesors p.i. G.Upītis , Āz12 - 331 , Nedēļa: 6. , 12.10.19.g.(spec.dīzellok., sliežu ceļš un ceļa mašīnas)

Lekc. Mašīnu elementi

Profesors p.i. G.Upītis , Ķīp6B - 404 , Nedēļa: 9. , 02.11.2019.g. (spec.dīzellok., sliežu ceļš un ceļa mašīnas)

10.00 - 11.00

Kons. Sliežu ceļa mašīnas un iekārtas

N.Ivaškovska , Āz12 - 411 , Nedēļa: 5. , 05.10.2019.g. spec.(Sliežu ceļš un ceļa mašīnas, Dzelzceļa ekspluatācija)

11.00 - 12.00

Lekc. Sliežu ceļš un tā ekspluatācija

N.Ivaškovska , Āz12 - 411 , Nedēļa: 5. , 05.10.2019.g.(Sliežu ceļš un ceļa mašīnas un dzelzceļa ekspluatācija)

11.30 - 13.00

Lekc. Saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtas transporta līdzekļos

Asociētais profesors P.Gavrilovs , PV1 - 308 , Nedēļa: 4. , 28.09.2019.g. dzelzceļa ekspluatācija

12.00 - 13.30

Lekc. Dzelzceļa staciju un mezglu teorijas pamati

O.Iščuka , Āz12 - 331 , Nedēļa: 8. , 26.10.2019.g. dzelzceļa ekspluatācija

Lekc. Ritošā sastāva uzbūve un teorija

Pētnieks D.Bušs , Āz12 - 411 , Nedēļa: 9. , 9 ned.-02.11.2019.g.(dīzeļlokomotīves)

12.05 - 13.30

Lekc. Transporta līdzekļu elektriskās mašīnas un pārveidotāji

Institūta direktors M.Mezītis, Zinātniskais asistents R.Muhitovs , Āz12 - 411 , Nedēļa: 6. , 12.10.2019.g. (dīzeļlokomotīves)

13.00 - 14.00

Lekc. Transporta līdzekļu konstrukciju noslogojums

A.Boiko , Āz12 - 331 , Nedēļa: 5. , 05.10.2019.g. dīzeļlokomotīves un sliežu ceļš un ceļa mašīnas

13.00 - 14.30

Lekc. Ritošais sastāvs un vilce

P.Stankēvičs , PV1 - 108 , Nedēļa: 4. , 28.09.2019.g.(Sliežu ceļš un ceļa mašīnas un dzelzceļa ekspluatācija)

13.30 - 15.00

Lekc. Lokomotīvju enerģētiskās iekārtas

Pētnieks D.Bušs , Āz12 - 411 , Nedēļa: 9. , 9 ned.-02.11.2019.g.(dīzeļlokomotīves)

14.00 - 15.00

Lekc.; Pr.d. Transporta grāmatvedības datorsistēmas

Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12 - 331 , Nedēļa: 9. , 9 ned.-02.11.2019.dzelzceļa ekspluatācija

14.00 - 16.00

Lekc.; Pr.d. Vizuālā programmēšana transporta uzdevumos

Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12 - 331 , Nedēļa: 2. , 2 ned.-14.09.2019.g.;

15.05 - 16.30

Lekc.; Pr.d. Vizuālā programmēšana transporta uzdevumos

Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12 - 331 , Nedēļa: 9. , 9 ned.-02.11.2019.g.

16.00 - 17.30

Lekc.; Pr.d. Transporta grāmatvedības datorsistēmas

Asociētais profesors M.Gorobecs , Āz12 - 331 , Nedēļa: 2. , ned.-14.09.2019.g.; dzelzceļa ekspluatācija

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)