Aviācijas transports (AMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris

Grafiks: 3. kurss, 2. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
       
1

 

 

2

 

 

3

 

 

4
08:15-09:50 Lekc. Ekonomika
A.Mihņenoka, Ķīp6B-318
14:30-16:05 Pr.d. Gaisa kuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)
Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Lo1/V-311, Pēc vienošanas
18:15-19:50 Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
Lektors D.Brodņevs, Lo1/V-206
20:15-21:50 Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
Lektors D.Brodņevs, Lo1/V-206
5
08:15-09:50 Lekc. Aviācijas likumdošana
Kvalitātes vadītājs R.Bogdane, Lo1/V-409
14:30-16:05 Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
6
14:30-16:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
16:30-18:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
7
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
S.Rēvele, K1-301
8

 

 

9

 

 

10

 

 

11
08:15-09:50 Lekc. Ekonomika
A.Mihņenoka, Ķīp6B-318
10:15-11:50 Pr.d. Ekonomika
A.Mihņenoka, Ķīp6B-318
14:30-16:05 Pr.d. Gaisa kuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)
Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Lo1/V-311, Pēc vienošanas
18:15-19:50 Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
Lektors D.Brodņevs, Lo1/V-206
12
08:15-09:50 Lekc. Aviācijas likumdošana
Kvalitātes vadītājs R.Bogdane, Lo1/V-409
14:30-16:05 Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
13
14:30-16:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
14
08:15-09:50 Lekc. Cilvēka faktors
Vadošais pētnieks V.Šestakovs, Lo1/V-409, Helēna Šimkuva
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
S.Rēvele, K1-301
10:15-11:50 Lekc. Cilvēka faktors
Vadošais pētnieks V.Šestakovs, Lo1/V-409, Helēna Šimkuva
15

 

 

16

 

 

17

 

 

18
08:15-09:50 Lekc. Ekonomika
A.Mihņenoka, Ķīp6B-318
14:30-16:05 Pr.d. Gaisa kuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)
Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Lo1/V-311, Pēc vienošanas
18:15-19:50 Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
Lektors D.Brodņevs, Lo1/V-206
20:15-21:50 Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
Lektors D.Brodņevs, Lo1/V-206
19
08:15-09:50 Lekc. Aviācijas likumdošana
Kvalitātes vadītājs R.Bogdane, Lo1/V-409
14:30-16:05 Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
20
14:30-16:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
16:30-18:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
21
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
S.Rēvele, K1-301
22

 

 

23

 

 

24

 

 

25
08:15-09:50 Lekc. Ekonomika
A.Mihņenoka, Ķīp6B-318
10:15-11:50 Pr.d. Ekonomika
A.Mihņenoka, Ķīp6B-318
14:30-16:05 Pr.d. Gaisa kuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)
Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Lo1/V-311, Pēc vienošanas
18:15-19:50 Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
Lektors D.Brodņevs, Lo1/V-206
26
08:15-09:50 Lekc. Aviācijas likumdošana
Kvalitātes vadītājs R.Bogdane, Lo1/V-409
14:30-16:05 Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
27
14:30-16:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
28
08:15-09:50 Lekc. Cilvēka faktors
Vadošais pētnieks V.Šestakovs, Lo1/V-409, Helēna Šimkuva
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
S.Rēvele, K1-301
10:15-11:50 Lekc. Cilvēka faktors
Vadošais pētnieks V.Šestakovs, Lo1/V-409, Helēna Šimkuva
29

 

 

30

 

 

 

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)