Aviācijas transports (AMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekonomika

A.Mihņenoka , Ķīp6B - 318

10.15 - 11.50

Pr.d. Ekonomika

A.Mihņenoka , Ķīp6B - 318 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Gaisa kuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Lo1/V - 311 , Nedēļas: 2.-16. , Pēc vienošanas

18.15 - 19.50

Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums

Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 206

20.15 - 21.50

Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums

Lektors D.Brodņevs , Lo1/V - 206 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Aviācijas likumdošana

Kvalitātes vadītājs R.Bogdane , Lo1/V - 409

10.15 - 11.50

Lekc. Cilvēka faktors

Lektors p.i. A.Gamaļejevs , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 1.-9.

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

Profesors E.Šidlovska , Lo1/V - VIII

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)

Profesors E.Šidlovska , Lo1/V - VIII
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas

Docents D.Goreļikovs , Lo1/V - VII

16.30 - 18.05

Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas

Docents D.Goreļikovs , Lo1/V - VII , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Cilvēka faktors

Vadošais pētnieks V.Šestakovs , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 11.,13.,15. , Helēna Šimkuva

10.15 - 11.50

Lekc. Cilvēka faktors

Vadošais pētnieks V.Šestakovs , Lo1/V - 409 , Nedēļas: 11.,13.,15. , Helēna Šimkuva

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

S.Rēvele , K1 - 301

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)