Aviācijas transports (AMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas organizēšana un nodrošinājums

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Lo1/V - 311 , Nedēļas: 2.-16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Gaisa kuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Lo1/V - 311 , Nedēļas: 2.-16. , Pēc vienošanas

16.30 - 18.05

Lekc. Gaisa kuģu un dzinēju tehniskā ekspluatācija (studiju projekts)

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Lo1/V - 311 , Nedēļas: 2.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Aviācijas likumdošana

Kvalitātes vadītājs R.Bogdane , Lo1/V - 409

10.15 - 11.50

Lekc. Gaisa kuģu izturība

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 301 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Gaisa kuģu izturība 2

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 301 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Gaisa kuģu izturība

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 301 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Gaisa kuģu izturība 2

Profesors V.Pavelko , Lo1/V - 301 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc. Gaisa kuģu lidojuma drošība

Asistents P.Nagaraj , Lo1/V - 409

16.30 - 18.05

Lekc. Teorētiskā mehānika

Rektora vietnieks I.Tipāns , K1 - 317a

18.15 - 19.50

Lekc. Gaisa kuģu šķidruma un gāzu sistēmas

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Lo1/V - 311 , Nedēļas: 2.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Profesors M.Dobelis , Ķīp6B - 318

12.30 - 14.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

Mācību biroja administrators S.Andersone , -

14.30 - 16.05

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

-
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Modernās datoru lietojumpakotnes

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 5.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Modernās datoru lietojumpakotnes

Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka , Ķīp6B - 416 , Nedēļas: 5.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)