Tehniskā tulkošana (AHCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Angļu valodā runājošo valstu mācība 2

Ņ.Karagodina , Kr1 - 110 , Room 200

12.30 - 14.05

Pr.d. Vispārējā tulkošanas prakse 2

Pētnieks A.Vagele-Kricina , Kr1 - 106
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Analītiskā lasīšana 2

Lektors I.Makarova , Kr1 - 103

10.15 - 11.50

Pr.d. Funkcionālā komunikācija 2

Lektors Z.Seņko , Kr1 - 103

Pr.d. Profesionālā tulkošanas prakse

Asociētais profesors A.Roskoša , Kr1 - 106

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads akadēmiskajās studijās un pētnieciskajā darbā

Asociētais profesors A.Roskoša , Kr1 - 103
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Vispārējā tulkošanas prakse 2

Lektors Z.Seņko , Kr1 - 103

12.30 - 14.05

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Lektors O.Ivanova , Kr1 - 104

14.30 - 16.05

Pr.d. Ievads valodniecībā

Lektors O.Ivanova , Kr1 - 110 , Lekt. F.Ozols
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Vispārējā tulkošanas prakse 2

Lektors J.Kučerova , Kr1 - 103

14.30 - 16.05

Pr.d. Praktiskās gramatikas pamatkurss 2

Lektors I.Kočote , Kr1 - 103

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)