Adaptronika (AECA0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Skaitliskā analīze inženiermehānikā

Asistents S.Upnere , Ķīp6B - 419

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju sistēmas

Viesasistents S.Matsenko , Āz12 - 223

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

A.Supe , Āz12 - 333

Lab.d. Šķiedru optikas pārraides sistēmas

J.Poriņš , Āz12 - 233 , Nedēļas: 10.-13.

09.00 - 14.10

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Docents R.Kočanova, Zinātniskais asistents Ņ.Kočanovs , KC6 - 223 , Nedēļas: 3.,6.,9.,13.,15.

10.15 - 11.50

Lekc. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: pāra

Lab.d. Šķiedru optikas pārraides sistēmas

J.Poriņš , Āz12 - 233 , Nedēļas: 10.-13.

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Ciparu elektronika un datoru arhitektūra

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Supe , Āz12 - 333 , Nedēļas: pāra

Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Profesors V.Bobrovs, Lektors I.Kurbatska, Zinātniskais asistents R.Mūrnieks , Āz12 - 201 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Signalizācijas un protokoli

Lektors I.Lavrinoviča , Āz12 - 203

Lekc. Energoelektronikas sistēmu projektēšana

Asociētais profesors V.Bražis , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 4.-15.

Lekc. Automatizētā elektriskā piedziņa

Profesors A.Žiravecka , Āz12-K1 - 522 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Pr.d. Informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās

I.Lavrinoviča , Āz12 - 203 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Datoru tehnoloģijas telekomunikācijā

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Supe , Āz12 - 232

Lekc. Signalizācijas un protokoli

Lektors I.Lavrinoviča , Āz12 - 203 , Nedēļas: pāra

Lekc. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Profesors V.Bobrovs, Lektors I.Kurbatska, Zinātniskais asistents R.Mūrnieks , Āz12 - 201

Pr.d. Energoelektronikas sistēmu projektēšana

Asociētais profesors V.Bražis , Āz12-K1 - 314 , Nedēļas: 4.-15.

Lekc. Elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorija

Docents I.Buņina, Profesors A.Žiravecka , Āz12-K1 - 522

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 1.-4.,9.-16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Elektrisko procesu modelēšana

I.Galkins , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem

I.Galkins , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: pāra

Pr.d. Elektrosakaru teorija (speckurss)

Profesors V.Bobrovs, Lektors I.Kurbatska, Zinātniskais asistents R.Mūrnieks , Āz12 - 201

Lekc. Informācijas tehnoloģijas telekomunikācijās

I.Lavrinoviča , Āz12 - 203

Lekc.; Pr.d. Datoru tehnoloģijas telekomunikācijā

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Supe , Āz12 - 232 , Nedēļas: pāra

Lekc. Siltumapgādes sistēmas

Docents A.Cers, Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 422

Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā

Asociētais profesors S.Geipele, Projekta/u administrators/koordinators I.Stāmure , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-3.,5.,7.-8.,13.-14. , vieslektors A.Sarkans

Lekc. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

O.Ņikiforova , S1 - 512

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Zinātniskais asistents Ā.Ādlers , KC6 - 223 , Nedēļas: 4.,6.,9.-11.,15.-16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Zinātniskais asistents Ā.Ādlers , KC6 - 223 , Nedēļas: 4.,6.,9.-11.,15.-16.

Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

O.Ņikiforova , S1 - 512 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā

Asociētais profesors S.Geipele , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-3.,5.,7.-8.,13.-14. , vieslektors A.Sarkans

Lekc. Elektro, pneimo un hidroautomātika

Asistents O.Jakovļevs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 1.-5.,7.,9.-10.,12.-16.

Lekc.; Pr.d. Kodēšana un kriptēšana

Viesasistents S.Matsenko , Āz12 - 212

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Kodēšana un kriptēšana

Viesasistents S.Matsenko , Āz12 - 212

Lekc. Elektro, pneimo un hidroautomātika

Asistents O.Jakovļevs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 1.,3.,5.,7.,9.,13.,15.

Pr.d. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 2.,4.,10.,12.,14.,16.

Lekc. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas

Pētnieks P.Nidagundi , S1 - 208

Lekc. Modernās datu tehnoloģijas

Profesors J.Eiduks, Lektors A.Auziņš , S1 - 515

Lekc. Zināšanu vadības sistēmas

Profesors M.Kirikova , D2 - 529

20.15 - 21.50

Pr.d. Zināšanu vadības sistēmas

Profesors M.Kirikova , D2 - 529

Pr.d. Modernās datu tehnoloģijas

Profesors J.Eiduks, Lektors A.Auziņš , S1 - 105
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Būvniecības vadīšana

Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, Eksperts S.Laizāne , KC6 - 215

Lekc. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 517

Lekc. Kompozītu materiālu mehānika

Katedras vadītājs p.i. A.Krasņikovs , Ķīp6B - 300

Lekc. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Pārraides sistēmas (speckurss)

Lektors J.Braunfelds, Zinātniskais asistents R.Mūrnieks, Viesasistents S.Matsenko , Āz12 - 223

Lekc.; Pr.d. Sakaru sistēmu projektēšana un tehniskā ekspluatācija

Docents P.Gavars, Lektors A.Stafecka , PV3/7 - 356

10.15 - 11.50

Pr.d. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 318 , Nedēļas: 2.,4.,10.,12.,14.,16.

Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-5.,7.-8.

Lekc. Pārraides sistēmas (speckurss)

Lektors J.Braunfelds, Zinātniskais asistents R.Mūrnieks, Viesasistents S.Matsenko , Āz12 - 223

Lekc. Lielu datu bāzu tehnoloģija

Pētnieks M.Pudāne , S1 - 515

Pr.d. Sistēmu un procesu teorija

Prodekāns (studiju jomā) A.Anohina-Naumeca , D2 - 220 , Nedēļas: 2.,5.-16.

Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā

Docents K.Fedotova , M1/1 - 202 , Nedēļas: 2.-16.

Lekc. Energoefektīvs apgaismojums

Laboratorijas vadītājs A.Avotiņš , Āz12-K1 - 319

Lekc. Ievads studiju nozarē

Lektors I.Eriņa , K1 - 301 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Automatizētā elektriskā piedziņa

Profesors A.Žiravecka , Āz12-K1 - 522

Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā

Docents K.Fedotova , M1/1 - 304 , Nedēļas: pāra

Lekc. Sistēmu un procesu teorija

Asociētais profesors A.Anohina-Naumeca , D2 - 220 , Nedēļas: 2.,5.-16.

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju programmatūra

I.Lavrinoviča , Āz12 - 203

Lekc.; Pr.d. Informācijas optiskās apstrādes fizika

Dekāns J.Poriņš , Āz12 - 232

Lekc. Industriālie frekvences pārveidotāji un invertori

O.Krievs , Āz12-K1 - 319

Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole

Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa , M1/1 - 309 , Nedēļas: 3.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole

Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa , M1/1 - 309 , Nedēļas: 3.-16.

Lekc.; Pr.d. Informācijas optiskās apstrādes fizika

Dekāns J.Poriņš , Āz12 - 232

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju programmatūra

I.Lavrinoviča , Āz12 - 203

Lekc. Dzīvojamo ēku elektroinstalācija

Asociētais profesors K.Bērziņa , Āz12-K1 - 319

16.30 - 18.05

Pr.d. Projektu vadīšana

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 102 , Nedēļas: 3.-7.,10.-16.

Lekc. Sistēmu inženierija

Lektors M.Kirikova , S1 - 208

Pr.d. Siltummācība

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 318

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmumu informācijas tehnoloģijas arhitektūra, lietojumi un integrācija

Profesors J.Grabis , S1 - 407

Lekc. Projektu vadīšana

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 102 , Nedēļas: 3.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Uzņēmumu informācijas tehnoloģijas arhitektūra, lietojumi un integrācija

Profesors J.Grabis , S1 - 407
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Budžeta plānošana un kontrole

Zinātniskais asistents I.Pokromoviča , KC6 - 419

Lekc. Plūsmas mehānika

Lektors p.i. G.Pikurs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Nekustamā īpašuma ekonomika

Lektors L.Kauškale , K1 - 403

Lekc. Izmaksu analīze

Lektors I.Eriņa , KC6 - 419 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

P.Mensahs , KC6 - 508 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana

Profesors M.Kirikova , D2 - 220

Lekc. Nekustamā īpašuma ekonomika

Lektors L.Kauškale , K1 - 403

Lekc. Nekustamā īpašuma ekonomika

Lektors L.Kauškale , K1 - 403

14.30 - 16.05

Lekc. Mašīnu dinamika un stiprība

Studiju programmas direktors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: pāra

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

Lektors p.i. P.Mensahs , KC6 - 511 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-10.,16.

Pr.d. Trieciena teorija

Lektors I.Vaicis , PV3/7 - 320 , Nedēļas: 2.,4.,6.-16.

16.30 - 18.05

Pr.d. Trieciena teorija

Lektors I.Vaicis , PV3/7 - 320 , Nedēļas: 2.,4.,6.-12.,14.,16.

Lekc. Mašīnu dinamika un stiprība

Studiju programmas direktors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 300

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 501 , Nedēļas: 1.-10.,16.

Lekc. Lietišķā komunikācija

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.-16.

16.30 - 19.00

Lekc. Ekonomiskās domas vēsture

Docents A.Fedotovs , K1 - 219

18.15 - 19.50

Pr.d. Lietišķā komunikācija

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.-16.

Lekc. Sistēmu teorija

Profesors J.Grundspeņķis, A.Staško , S1 - 515

Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis , D2 - 529

20.15 - 21.50

Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis , D2 - 529

Pr.d. Sistēmu teorija

Profesors J.Grundspeņķis, A.Staško , S1 - 515
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Komerctiesības

Vieslektors N.Ozoliņš , K1 - 403 , Nedēļas: 5.-16. , Nikolajs Ozoliņ

Lekc. Elektrisko procesu modelēšana

I.Galkins , Āz12-K1 - 521

09.00 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 419

10.15 - 11.50

Lekc. Komerctiesības

Vieslektors N.Ozoliņš , K1 - 403 , Nedēļas: 5.-16. , Nikolajs Ozoliņš

Pr.d. Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Docents V.Šakele , S1 - 208 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju sistēmas

Vadošais pētnieks (pēcdok.) S.Spolītis, Viesasistents S.Matsenko , Āz12 - 223

Pr.d. Objektorientētās programmatūras attīstība

Asociētais profesors p.i. P.Rusakovs , D2 - 522

Pr.d. Elektrisko procesu modelēšana

I.Galkins , Āz12-K1 - 521

Pr.d. Automātikas elementi

Profesors N.Kuņicina, Docents I.Uteševs , Āz12-K1 - 319

Lekc.; Pr.d. Teletrafika teorija

Docents V.Zagorskis , Āz12 - 203 , Nedēļas: 2.-13.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Teletrafika teorija

Docents V.Zagorskis , Āz12 - 203 , Nedēļas: 2.-13.

Lekc. Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem

I.Galkins , Āz12-K1 - 521

Pr.d. Termodinamika un gāzes dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6 - 115 , Nedēļas: 1.-4.,9.-16.

Lekc.; Pr.d. Ciparu iekārtas un sistēmas

A.Supe , Āz12 - 333

Lekc. Šķiedru optikas pārraides sistēmas

J.Poriņš , Āz12 - 201

Lekc. Objektorientētās programmatūras attīstība

Asociētais profesors p.i. P.Rusakovs , D2 - 529

Lekc.; Pr.d. Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Docents V.Šakele , D2 - 220

Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Pētnieks J.Zvirgzdiņš , M1/1 - 301

Lekc.; Pr.d. Organizāciju teorijas

Dekāns E.Gaile-Sarkane , KC6 - 309 , Nedēļas: 3.-16.

14.30 - 20.00

Lekc.; Pr.d. Organizāciju teorijas

Profesors E.Gaile-Sarkane , M1/1 - 301 , Nedēļas: 12.,14.

14.30 - 16.05

Lekc. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Pētnieks J.Zvirgzdiņš , M1/1 - 25 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Lektors I.Eriņa , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-16.

Lekc. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks , D2 - 525

Pr.d. Šķiedru optikas pārraides sistēmas

J.Poriņš , Āz12 - 201

Pr.d. Datortehnoloģijas pētniecībā

Docents A.Ipatovs, Lektors J.Klūga , Āz12 - 232

Lekc.; Pr.d. Ciparu iekārtas un sistēmas

A.Supe , Āz12 - 333 , Nedēļas: pāra

Lekc. Termodinamika un gāzes dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6 - 115 , Nedēļas: 1.-4.,9.-16.

Lekc. Elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorija

Docents I.Buņina, Profesors A.Žiravecka , Āz12-K1 - 522

16.30 - 18.05

Pr.d. Datortehnoloģijas pētniecībā

Docents A.Ipatovs, Lektors J.Klūga , Āz12 - 232 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Intelektuālo lietišķo datorsistēmu uzbūves metodes

Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks , D2 - 525

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Zinātniskais asistents R.Lasmanis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Zinātniskais asistents R.Lasmanis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc. Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija

Profesors M.Kirikova , S1 - 515

Pr.d. Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas

P.Nidagundi , S1 - 509

Lekc. Biznesa analītika

Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece , K1 - 403

20.15 - 21.50

Pr.d. Biznesa analītika

Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece , K1 - 403

Lekc. Specializētās datu apstrādes tehnoloģijas

P.Nidagundi , S1 - 509

Pr.d. Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija

Profesors M.Kirikova , S1 - 108
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi

Docents V.Žuravļovs , S1 - 515

Lekc.; Pr.d. Sakaru virzošās sistēmas

A.Supe , Āz12 - 202

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Sakaru virzošās sistēmas 2

A.Supe , Āz12 - 202

Pr.d. Automātikas elementi

Profesors N.Kuņicina, Docents I.Uteševs , Āz12-K1 - 219

Pr.d. Programmatūras metroloģijas un plānošanas modeļi

Docents V.Žuravļovs , S1 - 515

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13. , Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā

12.30 - 14.05

Lekc. Energoelektronikas objektu kontroles sistēmas

Docents I.Steiks , Āz12-K1 - 521 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Automātikas elementi

Profesors N.Kuņicina, Vadošais pētnieks I.Uteševs , Āz12-K1 - 219 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Sakaru virzošās sistēmas 2

A.Supe , Āz12 - 202

Lekc.; Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13. , Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā

Lekc. Uzņēmuma vadīšana

Pētnieks M.Dubickis , KC6 - 321

Lekc. Prasību inženierija

M.Kirikova , D2 - 149

Lekc. Mikroekonomikas analīze

A.Fedotovs , K1 - 301

14.30 - 16.05

Lekc. Mikroekonomikas analīze

A.Fedotovs , K1 - 301

Lekc.; Pr.d. Telekomunikāciju sistēmas

Viesasistents S.Matsenko , Āz12 - 223

Pr.d.; Lab.d. Prasību inženierija

M.Kirikova , D2 - 149

Pr.d. Uzņēmuma vadīšana

Pētnieks M.Dubickis , KC6 - 321

Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13. , Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Zinātniskais asistents Ā.Ādlers , KC6 - 215 , Nedēļa: 1.

Lekc.; Pr.d. Zinātniskie semināri

K.Vilcāne, V.Bobrovs , Āz12 - 201

Lekc. Energoelektronikas objektu kontroles sistēmas

Docents I.Steiks , Āz12-K1 - 521

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Zinātniskais asistents Ā.Ādlers , KC6 - 215 , Nedēļa: 1.

Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums

Lektors I.Eriņa , K1 - 301 , Nedēļas: 2.-16.

Lekc. Energoelektronikas objektu kontroles sistēmas

Docents I.Steiks , Āz12-K1 - 521

18.15 - 19.50

Lekc. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā

Profesors M.Kirikova , D2 - 529

Lekc.; Pr.d. Mikroviļņu telekomunikāciju sistēmas

G.Ancāns, V.Bobrovs , Āz12 - 201

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Mikroviļņu telekomunikāciju sistēmas

G.Ancāns, V.Bobrovs , Āz12 - 201 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)