Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 14.10

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Docents R.Kočanova, Zinātniskais asistents Ņ.Kočanovs , KC6 - 223 , Nedēļas: 3.,6.,9.,13.,15.

10.15 - 11.50

Lekc. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Profesors O.Kononova , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 1.-4.,9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Siltumapgādes sistēmas

Docents A.Cers, Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 422

Lekc. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

O.Ņikiforova , S1 - 512

16.30 - 18.05

Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas

O.Ņikiforova , S1 - 512 , Nedēļas: pāra

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

P.Mensahs , KC6 - 309 , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

Lektors p.i. P.Mensahs , KC6 - 523 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc. Zināšanu vadības sistēmas

Profesors M.Kirikova , D2 - 529

Pr.d. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: 2.,4.,10.,12.,14.,16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Zināšanu vadības sistēmas

Profesors M.Kirikova , D2 - 529
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 517

Lekc. Būvniecības vadīšana

Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, Eksperts S.Laizāne , KC6 - 215

10.15 - 11.50

Pr.d. Cieta deformējama ķermeņa mehānika

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 517 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Hidro- un gāzu dinamika

Asociētais profesors D.Rusovs , Ķīp6B - 318 , Nedēļas: 2.,4.,10.,12.,14.,16.

Lekc. Ievads studiju nozarē

Lektors I.Eriņa , K1 - 301 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā

Docents K.Fedotova , M1/1 - 202 , Nedēļas: 2.-16.

Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-5.,7.-8.

Lekc. Lielu datu bāzu tehnoloģija

Pētnieks M.Pudāne , S1 - 515

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā

Docents K.Fedotova , M1/1 - 304 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Projektu vadīšana

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 102 , Nedēļas: 3.-7.,10.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Projektu vadīšana

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 102 , Nedēļas: 3.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Budžeta plānošana un kontrole

Zinātniskais asistents I.Pokromoviča , KC6 - 419

10.15 - 11.50

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Āz12 - 102 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , S1 - 202 , Nedēļas: pāra

Lekc. Izmaksu analīze

Lektors I.Eriņa , KC6 - 419 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

P.Mensahs , KC6 - 508 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana

Profesors M.Kirikova , D2 - 220

14.30 - 16.05

Lekc. Mašīnu dinamika un stiprība

Studiju programmas direktors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 300 , Nedēļas: pāra

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

Lektors p.i. P.Mensahs , KC6 - 511 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-10.,16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 501 , Nedēļas: 1.-10.,16.

Lekc. Mašīnu dinamika un stiprība

Studiju programmas direktors V.Beresņevičs , Ķīp6B - 300

Lekc. Lietišķā komunikācija

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.-16.

18.15 - 19.50

Pr.d. Lietišķā komunikācija

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.-16.

Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis , D2 - 529

20.15 - 21.50

Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis , D2 - 529
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Komerctiesības

Vieslektors N.Ozoliņš , K1 - 403 , Nedēļas: 5.-16. , Nikolajs Ozoliņ

09.00 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 419

10.15 - 11.50

Lekc. Komerctiesības

Vieslektors N.Ozoliņš , K1 - 403 , Nedēļas: 5.-16. , Nikolajs Ozoliņš

Pr.d. Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Docents V.Šakele , S1 - 208 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Diskrētās struktūras datorzinātnēs

Docents V.Šakele , D2 - 220

Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Pētnieks J.Zvirgzdiņš , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Lekc. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Pētnieks J.Zvirgzdiņš , M1/1 - 25 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Lektors I.Eriņa , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Zinātniskais asistents R.Lasmanis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Zinātniskais asistents R.Lasmanis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 5.-16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13. , Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13. , Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā

Lekc. Uzņēmuma vadīšana

Pētnieks M.Dubickis , KC6 - 321

Lekc. Mikroekonomikas analīze

A.Fedotovs , K1 - 301

14.30 - 16.05

Lekc. Mikroekonomikas analīze

A.Fedotovs , K1 - 301

Pr.d. Uzņēmuma vadīšana

Pētnieks M.Dubickis , KC6 - 321

Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-2.,4.-13. , Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums

Lektors I.Eriņa , K1 - 301 , Nedēļas: 2.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)