Nekustamā īpašuma pārvaldība (RICNV)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana (Studiju projekts)

Docents A.Kundziņa , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-9.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Īpašuma finansiālā uzskaite

Asociētais profesors G.Actiņa , KC6 - 221

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Īpašuma finansiālā uzskaite

Asociētais profesors G.Actiņa , KC6 - 221 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā

Zinātniskais asistents K.Freimanis , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Būvju konstrukciju vērtēšana

Zinātniskais asistents K.Freimanis , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Būvju konstrukciju vērtēšana

Zinātniskais asistents K.Freimanis , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā

Zinātniskais asistents K.Freimanis , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16.

18.10 - 19.40

Lekc.; Pr.d. Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā

Zinātniskais asistents K.Freimanis , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16. , patstāvīgais darbs bibiliotēkā vai laboratorijā
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Investīcijas nekustamajā īpašumā

Profesors J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Investīcijas nekustamajā īpašumā

Profesors J.Vanags , KC6 - 215

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana

Docents A.Kundziņa , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-8.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana

Docents A.Kundziņa , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-8.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšana (Studiju projekts)

Docents A.Kundziņa , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzība

M.Šmitiņš , KC6 - 221

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma vērtēšana (Studiju projekts)

Docents R.Kočanova , KC6 - 513 , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma vērtēšana (Studiju projekts)

Docents R.Kočanova , KC6 - 513 , Nedēļas: nepāra

18.15 - 19.50

Lekc. Ekonometrija

E.Liepa , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8.

20.15 - 21.50

Lab.d. Ekonometrija

E.Liepa , KC6 - 501 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)