Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (RIGW0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Investīcijas īpašumu attīstībā

Profesors J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-8. , vieslektors A.Sarkans

Lekc.; Pr.d.

Katedras vadītājs I.Geipele , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d.

Institūta direktors I.Geipele , KC6 - 215 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Investīcijas īpašumu attīstībā

Profesors J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: 2.-8. , vieslektors A.Sarkans
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Cenu veidošana būvniecībā

Profesors J.Vanags , KC6 - 221 , Nedēļas: 13.-16.

Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Zinātniskais asistents K.Plotka, Zinātniskais asistents J.Zvirgzdiņš , KC6 - 215 , Nedēļas: 1.-12. , no 9 līdz 12 nedēļai lekcijas notiek 11a

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Zinātniskais asistents K.Plotka, Zinātniskais asistents J.Zvirgzdiņš , KC6 - 215 , Nedēļas: 1.-12.

Lekc.; Pr.d. Cenu veidošana būvniecībā

Profesors J.Vanags , KC6 - 221 , Nedēļas: 13.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 215 , Nedēļas: 1.-10.,16.

Lekc.; Pr.d. Cenu veidošana būvniecībā

Profesors J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: 11.-15.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Cenu veidošana būvniecībā

Profesors J.Vanags , KC6 - 215 , Nedēļas: 11.-15.

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 215 , Nedēļas: 1.-10.,16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Būvniecības vadīšana

Asociētais profesors S.Geipele , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra , vieslektors J.Uzulēns

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

A.Lazdiņš , KC6 - 215 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

A.Lazdiņš , KC6 - 215 , Nedēļas: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.

Lekc.; Pr.d. Būvniecības vadīšana

Asociētais profesors S.Geipele , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra , vieslektors J.Uzulēns

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)