Uzmanību! Šis saraksts var neatspoguļot visas aktuālās nodarbības 2019./2020. studiju gada rudens semestris.
Par nodarbību norises vietu un veidu pārliecinieties ORTUS e-studiju kursā!

Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 8. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 14.10

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Docents R.Kočanova, Zinātniskais asistents Ņ.Kočanovs , KC6 - 223 , Nedēļas: 3.,6.,9.,13.,15.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Zinātniskais asistents Ā.Ādlers , KC6 - 223 , Nedēļas: 4.,6.,9.-11.,15.-16.

Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā

Asociētais profesors S.Geipele, Mācību biroja vadītājs I.Stāmure , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-3.,5.,7.-8.,13.-14. , vieslektors A.Sarkans

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā

Asociētais profesors S.Geipele , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-3.,5.,7.-8.,13.-14. , vieslektors A.Sarkans

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Zinātniskais asistents Ā.Ādlers , KC6 - 223 , Nedēļas: 4.,6.,9.-11.,15.-16.

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

P.Mensahs , KC6 - 309 , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

Lektors p.i. P.Mensahs , KC6 - 523 , Nedēļas: 5.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Būvniecības vadīšana

Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, Eksperts S.Laizāne , KC6 - 215

10.15 - 11.50

Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

Vieslektors A.Rudzīte , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-5.,7.-8.

Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā

Docents K.Fedotova , M1/1 - 202 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā

Docents K.Fedotova , M1/1 - 304 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole

Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa , M1/1 - 309 , Nedēļas: 3.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole

Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa , M1/1 - 309 , Nedēļas: 3.-16.

16.30 - 18.05

Pr.d. Projektu vadīšana

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 102 , Nedēļas: 3.-7.,10.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Projektu vadīšana

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 102 , Nedēļas: 3.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Budžeta plānošana un kontrole

Zinātniskais asistents I.Pokromoviča , KC6 - 419

10.15 - 11.50

Lekc. Izmaksu analīze

Lektors I.Eriņa , KC6 - 419 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

P.Mensahs , KC6 - 508 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība

Lektors p.i. P.Mensahs , KC6 - 511 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 223 , Nedēļas: 2.-10.,16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Profesors T.Tambovceva , KC6 - 501 , Nedēļas: 1.-10.,16.

Lekc. Lietišķā komunikācija

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.-16.

18.15 - 19.50

Pr.d. Lietišķā komunikācija

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.-16.

Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis , D2 - 529

20.15 - 21.50

Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija

Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis , D2 - 529
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Komerctiesības

Vieslektors N.Ozoliņš , K1 - 403 , Nedēļas: 5.-16. , Nikolajs Ozoliņ

09.00 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 419

10.15 - 11.50

Lekc. Komerctiesības

Vieslektors N.Ozoliņš , K1 - 403 , Nedēļas: 5.-16. , Nikolajs Ozoliņš

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Pētnieks J.Zvirgzdiņš , M1/1 - 301

14.30 - 16.05

Lekc. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Pētnieks J.Zvirgzdiņš , M1/1 - 25 , Nedēļas: pāra

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Lektors I.Eriņa , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-16.

16.30 - 18.05

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Zinātniskais asistents R.Lasmanis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 5.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

Zinātniskais asistents R.Lasmanis , Āz12 - 102 , Nedēļas: 5.-16.

Lekc. Biznesa analītika

Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece , K1 - 403
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Uzņēmuma vadīšana

Pētnieks M.Dubickis , KC6 - 321

Lekc. Mikroekonomikas analīze

Docents A.Fedotovs , K1 - 301

14.30 - 16.05

Pr.d. Uzņēmuma vadīšana

Pētnieks M.Dubickis , KC6 - 321

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Zinātniskais asistents Ā.Ādlers , KC6 - 215 , Nedēļa: 1.

Lekc. Mikroekonomikas analīze

Docents A.Fedotovs , K1 - 301

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Zinātniskais asistents Ā.Ādlers , KC6 - 215 , Nedēļa: 1.

Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums

Lektors I.Eriņa , K1 - 301 , Nedēļas: 2.-16.

18.15 - 19.50

Lekc. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā

Profesors M.Kirikova , D2 - 529

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)