Dzelzceļa transports (RMGD0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.00 - 16.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-6.

17.00 - 19.00

MD Maģistra darbs

- , Nedēļas: 9.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.00 - 16.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-6.

14.10 - 15.00

Kons. Vienlaiduma sliežu ceļa drošums

Docents J.Eiduks , Āz12 - 316 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14. , aud.315

17.00 - 19.00

MD Maģistra darbs

- , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.00 - 16.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-6.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.00 - 16.00

PP Prakse

- , Nedēļas: 1.-6.

17.00 - 19.00

PP Maģistra darbs

- , Nedēļas: 9.-16.

17.00 - 18.30

Lekc.; Pr.d. Dīzeļlokomotīvju iekšdedzes dzinēja dinamika

Docents J.Eiduks , Āz12 - 311 , Nedēļas: 9.-16. , pasniedzējs A.Boiko

Lekc.; Pr.d. Ekspluatācijas darba optimizācija

F.Mihailovs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 9.-16.

18.35 - 20.05

Lekc.; Pr.d. Ekspluatācijas darba optimizācija

F.Mihailovs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d. Ekspluatācijas darba optimizācija

F.Mihailovs , Āz12 - 331 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d. Dīzeļlokomotīvju iekšdedzes dzinēja dinamika

Docents J.Eiduks , Āz12 - 311 , Nedēļas: 9.-16. , pasniedzējs A.Boiko

Lekc.; Pr.d. Dīzeļlokomotīvju iekšdedzes dzinēja dinamika

Docents J.Eiduks , Āz12 - 311 , Nedēļas: 9.-16. , pasniedzējs A.Boiko
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

17.00 - 19.00

PP Maģistra darbs

- , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)