Dzelzceļa elektrosistēmas (RECZ0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 5. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

09.00 - 12.30

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Institūta direktors M.Mezītis , Āz12 - 411 , Nedēļa: 13. , pasniedzējs V.Skudnovs

13.30 - 17.00

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Profesors M.Mezītis , Āz12 - 411 , Nedēļa: 4. , pasniedzējs V.Skudnovs
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 12.30

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Profesors M.Mezītis , Āz12 - 411 , Nedēļa: 13. , pasniedzējs V.Skudnovs

13.30 - 17.00

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Profesors M.Mezītis , Āz12 - 411 , Nedēļa: 4. , pasniedzējs V.Skudnovs
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 12.30

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Institūta direktors M.Mezītis , Āz12 - 411 , Nedēļa: 13. , pasniedzējs V.Skudnovs

13.30 - 17.00

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Profesors M.Mezītis , Āz12 - 411 , Nedēļa: 4. , pasniedzējs V.Skudnovs
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

09.00 - 12.30

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Profesors M.Mezītis , Āz12 - 411 , Nedēļa: 13. , pasniedzējs V.Skudnovs

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.

13.30 - 17.00

Lekc.; Pr.d. Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Profesors M.Mezītis , Āz12 - 411 , Nedēļa: 4. , pasniedzējs V.Skudnovs

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.

16.05 - 17.30

Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 14.,16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

09.00 - 12.30

E Dzelzceļa transporta datortīklu administrēšana

Institūta direktors M.Mezītis , Āz12 - 411 , Nedēļa: 13. , pasniedzējs V.Skudnovs

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Negraujošā kontrole dzelzceļa transportā

Asociētais profesors G.Strautmanis , PV1 - 108 , Nedēļas: 6.,8.,10.,12.,14.,16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)