Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (AICS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs

Asociētais profesors M.Jurušs , KC6 - 303 , Nedēļas: 8.-11.,13.

14.30 - 16.05

Lekc. Eiropas Savienības kopējā ārējās tirdzniecības politika

Vieslektors J.Zakovics , KC6 - 301 , Nedēļas: 3.-4.,6.,8.,10.,12.,14.,16. , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

16.30 - 18.05

Lekc. Eiropas Savienības kopējā ārējās tirdzniecības politika

Vieslektors J.Zakovics , KC6 - 301 , Nedēļas: 3.-4.,6.,8.,10.,12.,14.,16. , nodarbība tiks realizēta angļu valodā
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lektors L.Budņiks , KC6 - 501

18.15 - 19.50

Lekc. Tiesību pamati

Vieslektors N.Ozoliņš , Ķīp6B - 318
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Starptautiskā biznesa plānošana (studiju projekts)

Docents A.Auziņa-Emsiņa , KC6 - 411 , Nedēļas: 3.,6.,9.,12.

14.30 - 16.05

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lektors L.Budņiks , M1/1 - 301 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Lietišķā komunikācija

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.-16.

18.15 - 19.50

Pr.d. Lietišķā komunikācija

Lektors I.Eriņa , Āz12 - 101 , Nedēļas: 2.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautiskā tirdzniecība

N.Rudzītis , KC6 - 321 , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

12.30 - 14.05

Lekc. Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes

Prodekāns (zinātnes jomā) R.Počs , KC6 - 301 , Nedēļa: 1. , vieslekt.Maira Leščevica. Nodarbība tiks realizēta angļu valodā

Lekc. Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes

Prodekāns (zinātnes jomā) R.Počs , KC6 - 301 , Nedēļas: 1.-8. , vieslekt.Maira Leščevica. Nodarbība tiks realizēta angļu valodā

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes

Prodekāns (zinātnes jomā) R.Počs , KC6 - 301 , Nedēļas: 2.-8. , vieslekt.Maira Leščevica. Nodarbība tiks realizēta angļu valodā
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Starptautiskā tirdzniecība

N.Rudzītis , KC6 - 321 , Nedēļas: pāra , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautisko projektu vadība

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.,3.-16. , Vieslekt.Zane Raščevska, nodarbība tiks realizēta angļu valodā

12.30 - 14.05

Pr.d. Starptautisko projektu vadība

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.,3.-16. , Vieslekt.Zane Raščevska, nodarbība tiks realizēta angļu valodā

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautisko projektu vadība

Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava , KC6 - 410 , Nedēļas: 3.,5. , Vieslekt.Zane Raščevska, nodarbība tiks realizēta angļu valodā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)