Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (AIGS0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautiskā biznesa plānošana

R.Grišajevs , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautiskā biznesa plānošana

R.Grišajevs , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

18.15 - 19.50

Lekc. Starptautiskā komercdarbība

Docents O.Bogdanova , KC6 - 311 , Nedēļas: 3.-5.,7.,9.,11.,13.,15. , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

Lekc. Starptautiskā komercdarbība

Docents O.Bogdanova , KC6 - 311 , Nedēļas: 3.-5.,7.,9.,11.,13.,15. , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

Pr.d. Starptautiskā komercdarbība (studiju projekts)

Docents O.Bogdanova , KC6 - 311 , Nedēļas: 6.,14. , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

20.15 - 21.50

Lekc. Starptautiskā komercdarbība

Docents O.Bogdanova , KC6 - 311 , Nedēļas: 3.-5.,7.,9.,11.,13.,15. , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

Pr.d. Starptautiskā komercdarbība (studiju projekts)

Docents O.Bogdanova , KC6 - 311 , Nedēļas: 6.,14. , nodarbība tiks realizēta angļu valodā
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Statistikas datu apstrādes un analīzes metodoloģija

Docents A.Auziņa-Emsiņa , KC6 - 501 , Nedēļas: 1.-12. , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

20.15 - 21.50

Pr.d. Statistikas datu apstrādes un analīzes metodoloģija

Docents A.Auziņa-Emsiņa , KC6 - 501 , Nedēļas: 1.-12. , nodarbība tiks realizēta angļu valodā
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Pr.d. Ekonomika

Lektors A.Mihņenoka , KC6 - 523
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautiskā tirdzniecība

N.Rudzītis , KC6 - 321 , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

12.30 - 14.05

Lekc. Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes

Prodekāns (zinātnes jomā) R.Počs , KC6 - 301 , Nedēļa: 1. , vieslekt.Maira Leščevica. Nodarbība tiks realizēta angļu valodā

Lekc. Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes

Prodekāns (zinātnes jomā) R.Počs , KC6 - 301 , Nedēļas: 1.-8. , vieslekt.Maira Leščevica. Nodarbība tiks realizēta angļu valodā

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes

Prodekāns (zinātnes jomā) R.Počs , KC6 - 301 , Nedēļas: 2.-8. , vieslekt.Maira Leščevica. Nodarbība tiks realizēta angļu valodā
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Starptautiskā tirdzniecība

N.Rudzītis , KC6 - 321 , Nedēļas: pāra , nodarbība tiks realizēta angļu valodā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)