Tehniskā tulkošana (AHCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Biznesa un juridiskā terminoloģija

Lektors I.Makarova , Kr1 - 103

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Biznesa un juridiskā terminoloģija

Lektors I.Makarova , Kr1 - 103 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Valsts valodas mācība

Vadītāja palīgs L.Gaitniece , Kr1 - 205

10.15 - 11.50

Pr.d. Funkcionālā komunikācija

Lektors Z.Seņko , Kr1 - 103

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads akadēmiskajās studijās un pētnieciskajā darbā

Asociētais profesors A.Roskoša , Kr1 - 103
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Vispārējā tulkošanas prakse

Lektors Z.Seņko , Kr1 - 103

12.30 - 14.05

Pr.d. Akadēmiskā angļu rakstu valoda

Pētnieks A.Vagele-Kricina , Kr1 - 102

14.30 - 16.05

Lekc. Ievads valodniecībā

Lektors p.i. I.Ozols , Kr1 - 110 , Room 200
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Valsts valodas mācība 2

Vadītāja palīgs L.Gaitniece , Kr1 - 205

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Latvijas kultūras vēsture

Vadītāja palīgs L.Gaitniece , Kr1 - 205

12.30 - 14.05

Pr.d. Vispārējā tulkošanas prakse

Lektors D.Rūpniece , Kr1 - 102

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)