Elektrotehnoloģiju datorvadība (REGOB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
25.10.201916:00-21:00Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Energoelektronika
Lektors M.Vorobjovs, -
26.10.2019 08:00-17:00
01.11.2019 16:00-21:00
02.11.2019 08:00-17:00
16.11.201911:00-17:00Lekc.; Lab.d. Regulēšanas tehnika ar mikroprocesoru kontrolleriem
Docents A.Potapovs, Āz12-K1 - 522
23.11.2019 11:00-17:00
30.11.2019 11:00-17:00
07.12.201910:00-14:00Lekc. Energoelektronikas sistēmas (studiju projekts)
Asociētais profesors V.Bražis, Āz12-K1 - 314
14.12.201910:00-16:00Lekc. Energoelektronikas sistēmas (studiju projekts)
Asociētais profesors V.Bražis, Āz12-K1 - 116
14.12.201911:00-17:00Lekc.; Lab.d. Regulēšanas tehnika ar mikroprocesoru kontrolleriem
Docents A.Potapovs, Āz12-K1 - 521

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)