Nekustamā īpašuma pārvaldība (RICN0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 14. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
04.10.201909:00-15:50Lekc.; Pr.d. Matemātika
Lektors A.Pola, KC6 - 215
20.12.2019 09:00-15:50
05.10.201909:30-15:50Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība
Asociētais profesors J.Malahova, KC6 - 215
06.10.201910:00-15:00Lekc.; Pr.d. Tautsaimniecība un finanšu tirgus
Profesors J.Vanags, Ķīp6 - 115
24.11.2019 10:00-15:00
22.11.201909:00-15:50Lekc.; Pr.d. Būvniecības pamati un būvizstrādājumi
Asociētais profesors G.Šahmenko, Ķīp6 - 116
23.11.2019 09:00-12:35
22.11.201916:00-17:30Iesk. Civilā aizsardzība
Asociētais profesors J.Malahova, KC6 - 215
23.11.201913:30-15:50Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
Docents (praktiskais) S.Gudzuka, KC6 - 321
20.12.201916:00-17:30Eks. Būvniecības pamati un būvizstrādājumi
Asociētais profesors G.Šahmenko, KC6 - 221
21.12.201909:00-11:30Eks. Tautsaimniecība un finanšu tirgus
Profesors J.Vanags, KC6 - 221
21.12.201912:00-15:50Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
Docents (praktiskais) S.Gudzuka, KC6 - 215
22.12.201910:00-15:50Lekc.; Pr.d. Komercaprēķini īpašumu apsaimniekošanā
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, Ķīp6 - 115
24.01.202011:00-12:30Iesk. Organizāciju psiholoģija
Docents (praktiskais) S.Gudzuka, KC6 - 215
24.01.202013:00-15:50Eks. Matemātika
Lektors A.Pola, KC6 - 215
25.01.202009:00-15:50Lekc.; Pr.d. Komercaprēķini īpašumu apsaimniekošanā
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, KC6 - 215
26.01.202010:00-15:50Lekc.; Pr.d. Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati
Zinātniskais asistents I.Puķīte, Ķīp6 - 115

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)