Nekustamā īpašuma pārvaldība (RIKN0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 12. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
04.10.201909:00-15:50Lekc.; Pr.d. Datormācība (pamatkurss)
Profesors T.Tambovceva, KC6 - 501
20.12.2019 09:00-12:25
20.12.2019 14:35-15:50
22.11.201909:00-15:50Lekc.; Pr.d. Būvniecības pamati un būvizstrādājumi
Asociētais profesors G.Šahmenko, Ķīp6 - 116
23.11.2019 09:00-12:35
23.11.201913:30-15:50Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
Docents (praktiskais) S.Gudzuka, KC6 - 321
24.11.201910:00-15:00Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzība
Lektors J.Bartušauskis, Ķīp6 - 116
21.12.201909:00-11:50Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzība
Lektors J.Bartušauskis, KC6 - 215
21.12.201912:00-15:50Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
Docents (praktiskais) S.Gudzuka, KC6 - 215
22.12.201910:00-15:00Lekc.; Pr.d. Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā
Docents A.Kundziņa, Ķīp6 - 116
26.01.2020 10:00-14:00
24.01.202011:00-12:30Iesk. Organizāciju psiholoģija
Docents (praktiskais) S.Gudzuka, KC6 - 215
24.01.202013:00-15:00Iesk. Darba aizsardzība
Lektors J.Bartušauskis, KC6 - 221
25.01.202009:00-15:50Lekc.; Pr.d. Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā
Docents A.Kundziņa, KC6 - 221
14.02.202016:00-18:00Eks. Energoefektivitāte namu apsaimniekošanā
Docents A.Kundziņa, KC6 - 221

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)