Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (RIGW0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 13. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
18.10.201909:00-15:50Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6 - 501
01.11.2019 09:00-15:50
19.10.201909:00-15:50Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6 - 321
20.10.201909:00-15:50Lekc.; Pr.d. Būvniecības vadīšana
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, Ķīp6 - 115
03.11.2019 10:00-15:00
02.11.201909:00-15:50Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana
Docents R.Kočanova, Zinātniskais asistents Ņ.Kočanovs, KC6 - 215
14.12.2019 09:00-15:50
13.12.201909:00-12:00Eks. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6 - 501
13.12.201912:30-17:30Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6 - 221
15.12.201910:00-15:00Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana
Zinātniskais asistents I.Puķīte, Ķīp6 - 115
10.01.202009:00-11:30Eks. Būvniecības vadīšana
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, Ķīp6 - 115
10.01.202012:00-13:30Eks. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6 - 221
10.01.202013:50-18:30Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana
Zinātniskais asistents I.Puķīte, KC6 - 215
11.01.202009:00-12:00Eks. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana
Docents R.Kočanova, Zinātniskais asistents Ņ.Kočanovs, KC6 - 215
11.01.202012:30-17:00Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība
A.Lazdiņš, KC6 - 215
12.01.202010:00-15:00Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība
A.Lazdiņš, Ķīp6 - 115
14.02.202009:00-15:00Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā
Profesors J.Vanags, KC6 - 215
vieslektors A.Sarkans
15.02.2020 09:00-15:50
14.02.202016:00-18:00Eks. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana
Zinātniskais asistents I.Puķīte, KC6 - 215
13.03.202016:00-18:00Eks. Investīcijas īpašumu attīstībā
Profesors J.Vanags, KC6 - 215
vieslektors A.Sarkans
14.03.202009:00-11:00Eks. Zemes izmantošanas pārvaldība
A.Lazdiņš, KC6 - 215

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)