Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (AICS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Starptautiskā ekonomika

Docents A.Fedotovs , K1 - 403 , Nedēļas: 1.-7.,9.-16.

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

Lektors U.Pentjuša , KC6 - 501 , Nedēļas: 2.-13.

20.15 - 21.50

Lekc.; Pr.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

U.Pentjuša , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-13.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautiskais protokols

R.Grigorjana , KC6 - 410 , Nedēļas: nepāra , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Pr.d. Starptautiskais protokols

R.Grigorjana , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

10.15 - 11.50

Pr.d. Personāla vadīšana

Eksperts S.Laizāne , K1 - 201 , Nedēļas: pāra , Prof. Iveta Pokromoviča

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Personāla vadīšana

Eksperts S.Laizāne , K1 - 201 , Prof. Iveta Pokromoviča

18.15 - 19.50

Lekc. Nodokļi un nodevas

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-13.

20.15 - 21.50

Lekc. Nodokļi un nodevas

Lektors p.i. A.Žogots , KC6 - 523 , Nedēļas: 2.-13.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Statistika

Docents E.Liepa , KC6 - 419 , Nedēļas: 9.,11.,13.,15.

10.15 - 11.50

Lekc. Statistika

Docents E.Liepa , KC6 - 419 , Nedēļas: 9.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Eiropas Savienības pārvaldība un politika

Asociētais profesors I.Judrupa , KC6 - 508 , Nedēļas: nepāra , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Pr.d. Eiropas Savienības pārvaldība un politika

Asociētais profesors I.Judrupa , KC6 - 508 , Nedēļas: pāra , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Starpkultūru komunikācija

V.Ponciusa , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-12.,14.-16. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati

A.Kotļars , KC6 - 501 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Starpkultūru komunikācija

V.Ponciusa , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-12.,14.-16. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Lekc. Starptautiskā ekonomika

Docents A.Fedotovs , KC6 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d. Starpkultūru komunikācija

V.Ponciusa , KC6 - 513 , Nedēļas: 10.-12.,14. , studiju priekšmets tiks realizēts angļu valodā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)