Materiālu tehnoloģija un dizains (RWCH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 17.30

Pr.d. Adīšanas pamati ar modernām rokas adāmmašīnām

Asistents E.Rožkalne , Ķīp6 - 210 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Amatniecības un dizaina stratēģija 2

Docents (praktiskais) A.Krieviņa-Siliņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Ornaments un kompozīcija

Docents (praktiskais) A.Krieviņa-Siliņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ornaments un kompozīcija

Docents (praktiskais) A.Krieviņa-Siliņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra
O
T
R
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Telpas divu un trīs dimensiju modelēšana

Vadošais pētnieks (pēcdok.) E.Kirilovs , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: 4.-16.

12.30 - 15.15

Lekc.; Pr.d. Koka izstrādājumu tehnoloģija (studiju projekts) 2

Vadošais pētnieks (pēcdok.) E.Kirilovs, Pētnieks A.Ķīsis , Ķīp6 - 109
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

09.00 - 11.50

Lekc. Koka izstrādājumu konstruēšana

Vadošais pētnieks (pēcdok.) E.Kirilovs , Ķīp6 - 225 , 109.

12.30 - 14.05

Lekc. Darba un apkārtējās vides aizsardzība

Asociētais profesors V.Urbāne , Ķīp6 - 117
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Koka izstrādājumu kompozīcija 2

Lektors J.Kalniņš, Docents (praktiskais) A.Broks , Ķīp6 - 109

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Interjera dizaina pamati (studiju projekts) 2

Lektors I.Gudro, Docents (praktiskais) A.Broks , Ķīp6 - 207

12.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Amatniecības un dizaina stratēģija 2

Docents (praktiskais) A.Krieviņa-Siliņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Lietišķo kompozīciju veidošana

Docents (praktiskais) A.Krieviņa-Siliņa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)