Apģērbu un tekstila tehnoloģija (RWCV0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

11.30 - 15.00

Lekc.; Pr.d. Konstruēšanas datorsistēma GRAFIS

Eksperts L.Siliņa , Ķīp6 - 224 , Klausītājs
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Rūpniecisko kolekciju izstrāde (studiju projekts)

Asociētais profesors I.Ziemele, Asociētais profesors I.Dāboliņa , Ķīp6 - 224

Lekc. Rūpniecisko kolekciju izstrāde (studiju projekts)

Asociētais profesors I.Dāboliņa , Ķīp6 - 208

14.30 - 17.15

Lekc.; Lab.d. Apģērbu kvalitātes vadība

Asociētais profesors I.Ziemele , Ķīp6 - 208
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzība

Asociētais profesors V.Urbāne , Ķīp6 - 117 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Apģērbu detaļu lielumošana

Lektors G.Terļecka , Ķīp6 - 208
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Tiesību pamati

Docents D.Ose , KC6 - 419

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība 2

Asistents B.Lukaševiča , Ķīp6 - 117

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)