Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (RIGWB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 12. grupa

Izdrukas versija 
Datums Laiks Nodarbība, mācībspēks, norises vieta
09.11.201909:00-15:50Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija
R.Muskate, M1/1 - 202
10.11.201910:00-15:00Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija
R.Muskate, Ķīp6 - 115
14.12.201909:00-12:00Eks. Nekustamā īpašuma vērtēšanas teorija
R.Muskate, KC6 - 221
15.12.201910:00-15:00Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana
Zinātniskais asistents I.Puķīte, Ķīp6 - 115
10.01.202009:00-13:40Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma ekonomika (studiju projekts)
Lektors L.Kauškale, KC6 - 221
10.01.202013:50-18:30Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana
Zinātniskais asistents I.Puķīte, KC6 - 215
11.01.202009:00-15:50Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma tirgvedība
Docents K.Fedotova, KC6 - 221
12.01.202010:00-15:00Lekc.; Pr.d. Nekustamā īpašuma tirgvedība
Docents K.Fedotova, Ķīp6 - 116
14.02.202009:00-15:00Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā
Profesors J.Vanags, KC6 - 215
vieslektors A.Sarkans
15.02.2020 09:00-15:50
14.02.202016:00-18:00Eks. Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana
Zinātniskais asistents I.Puķīte, KC6 - 215
16.02.202010:00-12:00Aizst. Nekustamā īpašuma ekonomika (studiju projekts)
Lektors L.Kauškale, Ķīp6 - 115
16.02.202012:30-14:30Eks. Nekustamā īpašuma tirgvedība
Docents K.Fedotova, Ķīp6 - 116
13.03.202016:00-18:00Eks. Investīcijas īpašumu attīstībā
Profesors J.Vanags, KC6 - 215
vieslektors A.Sarkans

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)