Finanšu inženiermatemātika (RDMN0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Laikrindu analīze

Docents O.Pavļenko , D2 - 442

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Laikrindu analīze

Docents O.Pavļenko , D2 - 442
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Korporatīvās finanses

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 321

20.15 - 21.50

Lekc. Korporatīvās finanses

Docents (praktiskais) T.Laizāns , KC6 - 321
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Skaitlisko metožu pielietošana finanšu aprēķinos

Profesors I.Iltiņš , D2 - 442

16.30 - 18.05

Lekc. Skaitlisko metožu pielietošana finanšu aprēķinos

Profesors I.Iltiņš , D2 - 442

18.15 - 19.50

Lekc. Montekarlo simulācijas

Asociētais profesors J.Pečerska , D2 - 442

20.15 - 21.50

Lekc. Montekarlo simulācijas

Asociētais profesors J.Pečerska , D2 - 442 , Nedēļas: nepāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc.; Lab.d. Difereciālvienādojumi finanšu jomā

Profesors V.Ajevskis , D2 - 442

20.15 - 21.50

Lekc.; Lab.d. Difereciālvienādojumi finanšu jomā

Profesors V.Ajevskis , D2 - 442 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)