Ģeomātika (RBGEB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Datorgrafika ģeomātikā

Asociētais profesors M.Kaļinka , M1/1 - 125

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Datorgrafika ģeomātikā

Asociētais profesors M.Kaļinka , M1/1 - 125

14.30 - 16.05

Lekc. Arhitektūras fotogrammetrija

Asociētais profesors M.Kaļinka , M1/1 - 125

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Asociētais profesors M.Kaļinka , Āz12 - 321

18.15 - 19.50

Lekc.; Pr.d. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Asociētais profesors M.Kaļinka , Āz12 - 321
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Ģeodēzisko datu apstrāde 2

Asociētais profesors M.Kaļinka , - , Lekcijas notiek M1/1 - 118. telpā

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Ģeodēziskie tīkli

Docents (praktiskais) J.Ancāns, Asociētais profesors J.Kaminskis, Asociētais profesors M.Kaļinka , - , Lekcijas notiek M1/1 - 118. telpā

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Ģeodēziskie tīkli

Docents (praktiskais) J.Ancāns, Asociētais profesors M.Kaļinka, Asociētais profesors J.Kaminskis , - , Lekcijas notiek M1/1 - 118. telpā

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)