Muitas un nodokļu administrēšana (RICM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Finanses un nodokļi

Docents (praktiskais) I.Jevinga , KC6 - 303 , Nedēļas: pāra

Kons. Studiju projekts 1

Docents (praktiskais) I.Jevinga , KC6 - 303 , Nedēļas: 3.,5.

14.30 - 16.05

Lekc. Finanses un nodokļi

Docents (praktiskais) I.Jevinga , KC6 - 303

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vadīšanas lēmumu pieņemšana

Docents (praktiskais) I.Jevinga , KC6 - 303
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Globālā loģistika un transports

Docents (praktiskais) J.Kuškins , KC6 - 311

14.30 - 16.05

Lekc. Muitas tarifu sistēma

Lektors p.i. S.Dzene , KC6 - 303 , Nedēļas: 10.-16.

16.30 - 18.05

Pr.d. Muitas tarifu sistēma

Lektors p.i. I.Žuga-Krampuža , KC6 - 501 , Nedēļa: 7. , nenotiks
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Ierobežoto un aizliegto preču kontrole

Lektors p.i. N.Osipova , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-12.

18.15 - 19.50

Pr.d. Ierobežoto un aizliegto preču kontrole

Lektors p.i. N.Osipova , KC6 - 303 , Nedēļas: 1.-12.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

E.Fortiņš , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Pr.d. Starptautiskie ekonomiskie sakari

E.Fortiņš , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)