Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (AMBM0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ražošanas tehnoloģijas pamati

Profesors I.Boiko , Ķīp6B - 402 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Materiālu pretestība (mašīnzinībās)

Lektors S.Sokolova , Ķīp6B - 521 , Nedēļas: 1.-4.,6.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Siltummācība

Asociētais profesors S.Jaundālders , Ķīp6B - 422

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Terminoloģijas minimums ( angļu valodā )

Lektors D.Rūpniece , Āz12 - 111

16.30 - 18.05

Pr.d. Ražošanas tehnoloģijas pamati

Docents A.Kromanis , PV1 - 107 , Nedēļas: 13.-16.

Lekc. Ražošanas tehnoloģijas pamati

Docents A.Kromanis , Ķīp6B - 417 , Nedēļas: 9.-12.

18.10 - 20.00

Lekc.; Pr.d. Plūsmas mehānika

Lektors D.Avišāns , Ķīp6B - 417 , Nedēļas: 3.,5.-6.,8.,10.-13.,15.-16.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Docents I.Dzenīte , S1 - 515 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , Ķīp6B - 400 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Docents I.Dzenīte , D2 - 149 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Materiālzinības

Docents G.Muižnieks , Ķīp6B - 400 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Terminoloģijas minimums ( angļu valodā )

Lektors D.Rūpniece , Āz12 - 110 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Ievads studiju nozarē

Docents I.Vīksne , Ķīp6 - 307 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Āz12 - 122 , Nedēļas: 3.-16.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Docents O.Pavļenko , Āz12 - 122 , Nedēļas: 4.-5.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Docents G.Muižnieks , Ķīp6B - 400 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Fizika 2

Asistents A.Knoks , PV3/7 - 423 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Inženiermateriālu struktūra un īpašības

Docents G.Muižnieks , Ķīp6B - 400 , Nedēļas: nepāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās)

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 423 , Nedēļas: 3.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 419

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 400 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)

Profesors A.Januševskis , Ķīp6B - 419 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Teorētiskā mehānika (mašīnzinībās) 2

Asociētais profesors V.Jevstigņejevs , Ķīp6B - 400
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika 2

Asistents A.Knoks , PV3/7 - 101

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Institūta direktors A.Koliškins , Āz12 - 103

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika 2

Institūta direktors A.Koliškins , Āz12 - 103

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)