Arhitektūra (RAGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Būvju konstrukcijas - stiegrbetons un mūris

Institūta direktors L.Pakrastiņš , Ķīp6 - 305 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Būvju konstrukcijas - stiegrbetons un mūris

Institūta direktors L.Pakrastiņš , Ķīp6 - 305

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Integrēta pilsētvides projektēšana

Profesors S.Treija, Docents (praktiskais) E.Bērziņš, Lektors A.Koroļova , Ķīp6 - 305 , Ierobežotās izvēles kurss
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Ēku klimata sistēmas arhitektūrā

Vadošais pētnieks (pēcdok.) J.Zemītis , Ķīp6 - 308

12.30 - 14.05

Lekc. Mūsdienu arhitektūra

Katedras vadītājs J.Krastiņš , Ķīp6 - 306

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Arhitektūras morfoloģija un pētniecība

Dekāns U.Bratuškins , Ķīp6 - 307
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Arhitektūras akustika

Docents A.Zabrauskis , Ķīp6 - 306

Lekc.; Pr.d. Reģionālās ainavas arhitektūra

Lektors I.Miķelsone , Ķīp6 - 433 , ERASMUS mobilitātes studentiem

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ārtelpas detaļiekārtas

Lektors I.Miķelsone , Ķīp6 - 433 , ERASMUS mobilitātes studentiem

Lekc.; Pr.d. Ilgtspējīga pilsētu attīstība

M.Liepa-Zemeša , Ķīp6 - 306

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Projektēšanas plānošanas un vadības principi

Pētnieks S.Barvika , Ķīp6 - 306
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Reģionālās ainavas arhitektūra

Lektors I.Miķelsone, Lektors p.i. A.Koroļova , Ķīp6 - 308 , Ierobežotās izvēles kurss

12.30 - 14.05

Pr.d. Arhitektūras projektēšanas studija

Docents E.Bondars, Docents (praktiskais) p.i. G.Grabovskis, Docents (praktiskais) E.Bērziņš, Docents p.i. A.Eniņa, Lektors p.i. I.Lazdiņš , Ķīp6 - 302 , Docente I. Rukmane-Poča

14.30 - 15.15

Pr.d. Arhitektūras projektēšanas studija

Docents E.Bondars, Docents (praktiskais) p.i. G.Grabovskis, Docents (praktiskais) E.Bērziņš, Docents p.i. A.Eniņa, Lektors p.i. I.Lazdiņš , Ķīp6 - 302 , Docente I. Rukmane-Poča
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.00 - 16.00

Rezerv. Brīvā izvēle

- , Rezerve patstāvīgajam darbam vai citām organizētām studiju aktivitātēm

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)