Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija (RICH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati

Asociētais profesors T.Survilo , KC6 - 513

14.30 - 16.05

Lab.d. Reģionālās plānošanas un prognozēšanas pamati

Asociētais profesors T.Survilo , KC6 - 513

16.30 - 18.05

Lekc. Stratēģiskā vadīšana

Docents V.Šatrevičs , KC6 - 513
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Teritoriālplānošanas pamati

Docents (praktiskais) O.Metuma , - , Nedēļas: 1.-12. , Nodarbība notiks Kc6-11a aud.

12.30 - 14.05

Lab.d. Teritoriālplānošanas pamati

Docents (praktiskais) O.Metuma , - , Nedēļas: 1.-12. , Nodarbība notiks Kc6-11a aud.

14.30 - 16.05

Lekc. Pilsētu un reģionu sociāli ekonomiskās problēmas

Docents (praktiskais) U.Kamols , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8.

16.30 - 18.05

Lekc. Pilsētu un reģionu sociāli ekonomiskās problēmas

Docents (praktiskais) U.Kamols , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vides aizsardzības un atkārtotas pārstrādes procesi

Asociētais profesors J.Gušča , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-12.

12.30 - 14.05

Pr.d. Vides aizsardzības un atkārtotas pārstrādes procesi

Asociētais profesors J.Gušča , Āz12-K1 - 115 , Nedēļas: 1.-12.

14.30 - 16.05

Lekc.; Lab.d. Pilsētbūvniecības pamati

Profesors S.Treija , Ķīp6 - 306

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Asociētais profesors I.Judrupa , KC6 - 508
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ilgtspējīga dzīves vide

Pētnieks S.Barvika , Ķīp6 - 305 , Nedēļas: 9.-16.

12.30 - 14.05

Pr.d. Ilgtspējīga dzīves vide

Pētnieks S.Barvika , Ķīp6 - 305 , Nedēļas: 9.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)