Būvniecība (RBCB0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Būvmehānikas ievadkurss

Asociētais profesors L.Gaile , Āz12 - 103 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Pr.d.; Lab.d. Būvmehānikas ievadkurss

Asociētais profesors L.Gaile , Āz12 - 103

12.30 - 14.05

Pr.d. Datorgrafika (būvgrafika)

Lektors V.Stroževa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika 2

Lektors V.Gošteine, Docents A.Matvejevs , Ķīp6B - 313 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Datorgrafika (būvgrafika)

Lektors V.Stroževa , Ķīp6 - 228 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Inženierģeoloģijas pamatkurss

Docents S.Mešķis , Ķīp6B - 215 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Inženierģeoloģijas pamatkurss

Docents S.Mešķis , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Civilā aizsardzība

Profesors V.Jemeļjanovs , Āz12 - 103 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc. Būvdarbu tehnoloģija

Vadošais pētnieks (pēcdok.) V.Lūsis , Āz12-K1 - 116 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika 2

A.Eriņš , PV3/7 - 423 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika 2

Asociētais profesors I.Klemenoks , PV3/7 - 101

12.30 - 14.05

Lekc. Būvkonstrukciju projektēšanas pamati 2

Asociētais profesors A.Sprince , Āz12 - 102

14.30 - 16.05

Lekc. Būvdarbu tehnoloģija

Docents B.Gaujēna , Āz12 - 103
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika 2

Docents A.Matvejevs, Lektors V.Gošteine , Āz12 - 103

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika 2

Docents A.Matvejevs, Lektors V.Gošteine , Āz12 - 120

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)