Muitas un nodokļu administrēšana (RIGMP)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Muita un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes

E.Fortiņš , KC6 - 301 , Nedēļas: 1.-10.

18.15 - 19.50

Pr.d. Muita un starptautiskās uzņēmējdarbības aktualitātes

E.Fortiņš , KC6 - 301 , Nedēļas: 1.-10.
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Kons. Nodokļu plānošana (studiju projekts)

Asociētais profesors M.Jurušs , KC6 - 301 , Nedēļas: 3.,5.

Kons. Maģistra darbs

Asociētais profesors M.Jurušs , KC6 - 301 , Nedēļas: 4.,6.

18.15 - 19.50

Lekc. Nodokļu plānošana

Asociētais profesors M.Jurušs , KC6 - 301 , Nedēļas: 1.-8.

20.15 - 21.50

Pr.d. Nodokļu plānošana

Asociētais profesors M.Jurušs , - , Nedēļas: 1.-8. , KC6-14
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d. Speciālā angļu valoda

Lektors Z.Seņko , KC6 - 307 , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 19.50

Pr.d. Speciālā angļu valoda

Lektors Z.Seņko , KC6 - 307 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Pr.d. Nodokļu kontrole

Lektors p.i. A.Vilks , KC6 - 301 , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 19.50

Pr.d. Nodokļu kontrole

Lektors p.i. A.Vilks , KC6 - 301 , Nedēļas: 1.-8.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)